Hội đồng nhân dân Tỉnh

Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh: tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

10/03/2013 17:00
Ngày 8/3, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ, công chức về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Đồng chí Hoàng Quang Minh chủ trì hội nghị

 Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt những nội dung cơ bản của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của đồng chí Uông Chu Lưu, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Báo cáo tóm tắt Bảng so sánh giữ Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.         

Tại hội nghị, cán bộ, công chức thuộc các phòng, ban của Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Trong đó chủ yếu kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số câu, chữ để bảo đảm tính pháp lý đầy đủ, tại các Điều 1, 5, 7, 9, 10, 15, 27, 31, 32, 34, 42, 58, 81, 119, 121… Các nội dung chủ yếu được đề xuất sửa đổi, bổ sung tập trung vào các vấn đề về chủ quyền lãnh thổ và biển đảo Việt Nam; đất đai; quyền con người, vấn đề bình đẳng giới.

Các ý kiến đóng góp được lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp thành văn bản báo cáo Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của tỉnh.

Lê Thùy