Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh: tổng kết công năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013

14/01/2013 17:00
Vừa qua, văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn phòng và công đoàn năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Bùi Văn Cửu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch thường trực phát biểu tại hội nghị

 Năm 2012, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thể chế các Nghị quyết bằng chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể với những chủ trương, biện pháp đồng bộ để chỉ đạo các ngành, địa phương, các cấp thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương nắm bắt kịp thời tình hình cơ sở, giúp các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị. Triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ công chức về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Năm 2012, khối chuyên viên nghiên cứu, tổng hợp đã tham mưu giúp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý trên 21.000 văn bản và ban hành gần 10.600 văn bản các loại, trong đó có 33 văn bản quy phạm pháp luật, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp tham mưu chuẩn bị và tổ chức tốt 12 cuộc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại trụ sở tiếp công dân, tổ chức tiếp công dân thường xuyên 330 đoàn với 900 lượt công dân. Chủ động sắp xếp, đón tiếp các đoàn khách của Trung ương, quốc tế, các tỉnh bạn và tổ chức các cuộc họp, hội nghị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đảm bảo tuyệt đối an toàn, khối hành chính – quản trị, nhà khách đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, quản lý kinh phí đúng chế độ và Luật ngân sách, phục vụ chu đáo trên 400 cuộc họp, 1.500 lượt khách đến thăm và làm việc tại tỉnh, trong đó có nhiều đoàn khách cấp cao của Đảng và Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, bảo đảm kỹ thuật và phục vụ trên 40 cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các cuộc họp trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh với các huyện, thành phố.

 Năm 2012, Công đoàn cơ quan Văn phòng đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan; triển khai các phong trào thi đua; động viên, chăm lo kịp thời những quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công đoàn viên Văn phòng; vận động cán bộ, đoàn viên thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, đặc biệt tổ chức giải thể thao văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước có sự tham gia của 11 huyện, thành phố, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với hơn 100 vận động viên tham gia.

Năm 2013, VP UBND tỉnh tiếp tục thực hiện và làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm. Chủ động đổi mới phương pháp lề lối làm việc, bố trí hợp lý nội dung, chương trình công tác, coi trọng nghiên cứu các chủ trương chính sách của trung ương và của tỉnh, nắm vững, cập nhật và xử lý kịp thời thông tin để tham mưu, đề xuất đúng, trúng, giúp việc cho các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh trong chỉ đạo điều hành. Chú trọng nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản đảm bảo chính xác, kịp thời phù hợp với quy định của pháp luật; đầu tư trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Cửu đã biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2013, đồng chí yêu cầu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cần tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, có quy định rõ về thủ tục hành chính, cải cách lề lối làm việc, bám sát quy chế hoạt động của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công vụ; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ, quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức; đảm bảo tính khoa học, dân chủ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nâng cao tính chủ động của chuyên viên trong công tác tham mưu, đề xuất; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013./.

Nhân dịp này, có 02 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng Ba, 03 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời 43 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 28 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 70 cá nhân đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc cũng được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị.

Nguyễn Linh Ngọc (VP UBND)