Chính trị

Sơ kết 05 năm thực hiện việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn tỉnh

19/08/2019 17:00
Ngày 20/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tới dự có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh; Trưởng Ban đại diện HĐQT, Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thành phố cùng các cá nhân và tập thể được khen thưởng.
Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam Bùi Quang Vinh trao Giấy khen cho 06 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc

Qua 05 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có sự nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của hoạt động tín dụng Chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và có sự chuyển biến tích cực trong ý thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể, của đội ngũ cán bộ viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp trong việc triển khai thực thi tín dụng chính sách đối với phát triển kinh tế, xã hội góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động CSXH là một trong những nhiệm vụ thường xuyên. UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH đối với hoạt động CSXH. Các tổ chức hội, đoàn thể tích cực chỉ đạo các cấp cơ sở tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư. NHCSXH thường xuyên phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể quản lý vốn tín dụng chính sách, trao đổi, hướng dẫn các quy trình nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác ủy thác. Sau gần 5 năm thực hiện, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách tăng 1.246.005 triệu đồng (tăng 66,7%), tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tăng 1.244.707 triệu đồng (+66,8%) so với 31/12/2014. Giải ngân được 4.548 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 193.830 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn được vay vốn, tạo việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong đó, có 46.950 lượt hộ nghèo và 27.730 lượt hộ cận nghèo; giúp 36.248 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho 78.325 lao động, có 122 lao động đi xuất khẩu nước ngoài; hơn 30.659 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập; đầu tư xây dựng 84.356 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; trợ giúp 20.997 hộ nghèo xây dựng nhà ở kiên cố…Hiệu quả vốn vay, chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn ngày càng nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm đến công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách, còn chưa có biện pháp cụ thể, tích cực cải thiện chất lượng tín dụng như còn có hộ vay khi đến hạn chây ỳ, hộ vay bỏ khỏi nơi cư trú…tiềm ẩn rủi ro trong quản lý nguồn vốn tín dụng CSXH. Một số tổ chức, cơ sở Đảng chưa quán triệt sâu rộng, triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá những kết quả tích cực trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tập trung huy động nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân; tranh thủ và quản lý tốt nguồn vốn của Trung ương, ngân sách địa phương cho NHCSXH; đảm bảo nguồn vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng, ưu tiên cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo…Nâng cao chất lượng hoạt động tổ TK&VV tốt, khá trở lên; thực hiện tốt các chỉ tiêu tín dụng, huy động nguồn vốn, thu lãi, thu nợ quá hạn, nợ xấu, nợ rủi ro. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các NHCSXH trên địa bàn, tránh hành chính hóa…


 

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Nhân dịp này, đã có 3 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 6 tập thể và 9 cá nhân được nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam vì có nhiều đóng góp trong 5 năm triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại hội nghị. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới toàn tỉnh cần tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả hơn Chỉ thị 40-CT/TW, các Kế hoạch của UBND tỉnh; phải có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cấp, chính quyền, NHCSXH các huyện, thành phố, cân đối nguồn ngân sách để bổ sung cho NHCSXH. Rà soát các nguồn vốn vay trên địa bàn tỉnh chuyển về một đầu mối, theo một cơ chế thống nhất. Đề nghị NHCSXH các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng đưa những kết quả, đóng góp tích cực đối với phát triển KT-XH những văn kiện, báo cáo chính trị Đảng các cấp để thấy được vai trò, hiệu quả của sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các đối tượng được ủy thác để kịp thời củng cố hoạt động tín dụng./.

 

                                                           

Thùy An (CTTĐT)