Chính trị

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI: Thông qua 11 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội

14/08/2019 17:00
Chiều 14/8, tại Hội trường Tỉnh ủy, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 bế mạc Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường). Các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên bế mạc.
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

Thảo luận tại tổ đã có 26 đại biểu có ý kiến phát biểu, tại hội trường có 4 lượt ý kiến. Các đại biểu HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 10. Đồng thời, đề nghị phân tích, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh đối một số nội dung cụ thể như: Việc sáp nhập các xã, phường, đối với các công trình công cộng, y tế, nhà văn hóa cần phải có sắp xếp điều chỉnh lại để đảm bảo việc phân bổ nguồn vốn nông thôn mới cho phù hợp tình hình thực tế; UBND tỉnh chủ động có phương án xử lý đối với cán bộ, công chức, người lao động dôi dư sau khi sáp nhập, có lộ trình cụ thể và chính sách thích hợp để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, người lao động dôi dư; sau khi sáp nhập xã, nhiều địa phương có điểm trung tâm còn cách xa, khó khăn các yếu tố về văn hóa, dân tộc, khó khăn trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, UBND tỉnh cần xin ý kiến của các Bộ, Ngành Trung ương kịp thời hướng dẫn việc xác định lại đơn vị hành chính cơ chế chính sách đối với các tiêu chí; việc sử dụng, quản lý, quy hoạch cán bộ, quản lý tài sản chung và việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, trạm y tế và các thiết chế văn hóa khác. Các cơ quan quản lý cần đảm bảo việc tăng về mức thu học phí phải đi đôi với việc nâng cao chất lượng đào tạo và cải thiện cơ sở vật chất... Với tinh thần, trách nhiệm cao, lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp giải trình, làm rõ những nội dung trong thảo luận; cam kết đôn đốc, phối hợp giải quyết trong thời gian tới.


Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu và giải trình một số nội dung tại Kỳ họp

Phát biểu và giải trình những ý kiến còn khác nhau trong nội dung thảo luận, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo làm rõ thêm tình hình, thực trạng về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; mức hỗ trợ đối với cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập đơn vị hành chính; đồng thời UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các quy định nhằm đảm bảo ổn định đời sống chính trị - xã hội và quyền, lợi ích của công dân.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét, biểu quyết thông qua 11 Nghị quyết về phát triển KT-XH, trong đó có một số Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý-Thường Tín (đoạn qua thị trấn Chi nê, huyện Lạc Thủy); Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021...

Cũng tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Văn Thắng, nguyên Giám đốc Sở GTVT nghỉ hưu theo quy định và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Bùi Đức Hậu, Giám đốc Sở GTVT với 100% đại biểu có mặt tán thành.


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. HĐND tỉnh đã thông qua 11 Nghị quyết để tiếp tục thể chế các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của BCH Đảng bộ tỉnh nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước, huy động nguồn lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Kỳ họp. Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh kịp thời báo cáo kết quả Kỳ họp với cử tri; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tích cực chủ động nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn đời sống để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Kỳ họp./.                                                                                               

Lê Huệ (CTTĐT)