Chính trị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho 04 đảng viên

08/08/2019 17:00
Ngày 07/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng sớm Huy hiệu Đảng cho 04 đảng viên. Trong đó tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Bùi Văn Yển, Chi bộ thôn Rường, Đảng bộ xã Trung Bì, huyện Kim Bôi; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Bùi Văn Mơn, chi bộ xóm Vôi Hạ, Đảng bộ xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn; tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Văn Chử, chi bộ xóm Chi bộ tổ dân phố số 6, Đảng bộ phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình; tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Bùi Huy Dần, Xã Kim Bình, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định trích từ quỹ khen thưởng của Tỉnh ủy để thưởng cho đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, cụ thể: Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng là 7.450.000 đồng (bằng 5,0 lần mức tiền lương cơ sở); Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng là 5.220.000 đồng (bằng 3,5 lần mức tiền lương cơ sở); Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng là 4.470.000 đồng (bằng 3,0 lần mức tiền lương cơ sở); Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng là 2.980.000 đồng (bằng 2,0 lần mức tiền lương cơ sở).

Việt Hà (VPTU)