Chính trị

UBND tỉnh xem xét, thông qua các Tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa XVI

05/08/2019 17:00
Chiều 05/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị xem xét thông qua các Tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã xem xét và cho ý kiến vào các Dự thảo Nghị quyết: Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; giao bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2019 cho các dự án tại Phụ lục 1a, 1b kèm theo Nghị quyết số 71/2018/QH14; điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 95/2018/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; phương án phân bổ nguồn vốn NSNN để thực hiện các nội dung của Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hòa Bình; phương án phân bổ vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, đối với Dự thảo Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, các đại biểu đánh giá thời gian qua quá trình sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính ở tỉnh Hòa Bình đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa. Về cơ bản, các đại biểu thống nhất cao đối với chủ trương sáp nhập của tỉnh. Cụ thể: cấp huyện có 02 đơn vị liên quan phải sắp xếp, sau sắp xếp giảm 01 huyện Kỳ Sơn chưa đạt 50% đạt 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số nhập với thành phố Hòa Bình; cấp xã có 106 đơn vị liên quan phải sắp xếp thuộc 11 huyện, thành phố gồm: 31 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 24 đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp, 51 đơn vị giáp ranh liền kề, giảm 59 đơn vị hành chính cấp xã. Tuy nhiên thực tiễn triển khai việc sắp xếp đã nảy sinh nhiều vấn đề vướng mắc, có nhiều ý kiến, băn khoăn của nhân dân, liên quan đến chế độ chính sách đối với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã…Vì vậy cần tiếp tục tổng hợp, báo cáo để có phương án giải quyết, tháo gỡ, đặc biệt là phải thống nhất được tên gọi của các xóm, xã sau khi sáp nhập, căn cứ theo tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của cơ sở. Bên cạnh đó, việc sắp xếp các đơn vị cấp huyện, xã phải đảm bảo các yếu tố diện tích tự nhiên, dân số phù hợp với các Nghị quyết, quy hoạch, định hướng phát triển từng địa phương. Ngoài ra, các đại biểu còn cho ý kiến, bổ sung điều chỉnh tên gọi văn bản, tiêu đề, câu từ, thể thức kỹ thuật các văn bản cho phù hợp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của đại biểu tại hội nghị, đồng thời thống nhất một số nội dung về tên gọi của các Dự thảo; nội dung các tờ trình về giải ngân vốn cũng như chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai việc sáp nhập và kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách. Đề nghị các cơ quan soạn thảo văn bản sớm tổng hợp, hoàn chỉnh các dự thảo Nghị quyết đảm bảo thời gian theo quy định..../.                                                                    

 

Thùy An (CTTĐT)