Hội đồng nhân dân Tỉnh

Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016

10/05/2015 17:00
Sáng ngày 11/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch để bàn, thống nhất về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99 và Nghị quyết số 100 ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; MTTQ tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các Ban HĐND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh.

 Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng 7/2015, với sự tham gia của 132 đại biểu. Kỳ họp sẽ xem xét 04 báo cáo của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, 04 báo cáo của UBND tỉnh, 03 báo cáo của các ngành, 15 tờ trình của UBND tỉnh và các nghị quyết dự kiến thông qua tại kỳ họp. Trước và sau diễn ra kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016, các tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động phối hợp với MTTQ các huyện, thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri. Dự kiến thời gian tiếp xúc cử tri xong trước 15/6/2015 và tổng hợp báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri và gửi HĐND tỉnh trước ngày 20/6/2015. Sau kỳ họp các tổ đại biểu tổng hợp báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri và gửi HĐND tỉnh trước ngày 30/7/2015.

Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KT- XH năm 2015: Tình hình kinh tế-xã hội trong tỉnh ổn định và phát triển; một số ngành có kết quả khá, bằng và vượt so với cùng kỳ năm trước; sản xuất nông nghiệp, các địa phương đã thực hiện gieo trồng vụ đông-xuân đúng thời vụ; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,43% so với cùng kỳ năm 2014; các ngành dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân…Về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 100/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh về Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh. Việc điều hành dự toán thu, chi ngân sách thực hiện tương đối ổn định, đảm bảo kinh phí hoạt động của các cơ quan, đơn vị, kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội được đáp ứng kịp thời; tính đến hết tháng 3/2015 thu NSNN ước đạt 25% Nghị quyết HĐND tỉnh giao và tăng 36% so với thực hiện cùng kỳ, ngân sách toàn tỉnh đạt 28% HĐND tỉnh giao, tăng 14% so với thực hiện cùng kỳ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu những ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp. Đồng chí yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh hoàn chỉnh nội dung các tờ trình, báo cáo cho phù hợp. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động phối hợp với MTTQ các huyện, thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri, các cơ quan chức năng để nâng cao chất lượng kỳ họp. Các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền, bám sát các hoạt động trước trong và sau kỳ họp. Về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 99 và Nghị quyết số 100 ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Các ngành, các cấp cần tiếp tục triển khai đồng thời các nhiệm vụ, giải pháp đã ban hành tại Quyết định số 72/QĐ-UBND tỉnh ngày 15/1/2015 của UBND tỉnh về kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ KT- XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh. Quản lý, khai thác tốt nguồn thu, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm chi ngân sách. Tăng cường quản lý hành chính đất đai, rà soát lại các dự án chậm triển khai, cải thiện môi trường đầu tư...Thực hiện có hiệu quả Chương trình đưa tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao chất lượng công vụ...

N.Hảo - CTTĐT