Thông báo, Hướng dẫn

Điều chỉnh Quyết định về chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở Bến Cát

17/01/2023 01:30
Ngày 13/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở Bến Cát tại thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ.

Theo đó, điều chỉnh Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở Bến Cát tại thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ.Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

 “1. Chuyển mục đích sử dụng 95.004,4 m2 đất các loại (gồm có: đất bằng chưa sử dụng 591,5 m2; đất bằng trồng cây hàng năm khác 15.304,7 m2; đất trồngcây lây năm 745,0 m2; đất giao thông 9.845,8 m2; đất công trình năng lượng 189,5 m2; đất bãi thải, xử lý chất thải 2.026,0 m2; đất thuỷ lợi 1.109,6 m2; đất trồng lúanước còn lại 45.646,8 m2; đất chuyên trồng lúa nước 16.021,2 m2; đất mặt nướcchuyên dùng 1.173,5 m2; đất ở tại đô thị 948,2 m2; đất sông, suối, kênh rạch 29,7 m2; đất cơ sở sản xuất kinh doanh 1.372,9 m2) tại thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ sang mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị 40.986,0 m²; đất giao thông 44.384,4 m²; đất xây dựng cơ sở văn hóa 767,0 m²; đất cây xanh, mặt nước, đầu mối hạ tầng kỹ thuật, khu vui chơi, giải trí công cộng (không có mục đích kinh doanh) 8.867,0 m².

Giao 95.004,4 m² đất, gồm: đất ở tại đô thị 40.986,0 m²; đất giao thông 44.384,4 m²; đất xây dựng cơ sở văn hóa 767,0 m²; đất cây xanh, mặt nước, đầu mối hạ tầng kỹ thuật, khu vui chơi, giải trí công cộng (không có mục đích kinh doanh) 8.867,0 m² tại thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở Bến Cát.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập ngày 28 tháng 12 năm 2021, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, xác nhận ngày 16 tháng 5 năm 2022; trích đo bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập ngày 11 tháng 11 năm 2022 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, xác nhận ngày 16 tháng 11 năm 2022”.

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh theo Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Bến Cát tại thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Lê Huệ (CTTĐT)