Thông báo, Hướng dẫn

Tổ chức trưng bày gian hàng sản phẩm tại Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2023

17/01/2023 01:30
Ngày 12/1/2023, UBND huyện Tân Lạc ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về Tổ chức trưng bày gian hàng sản phẩm tại Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc yêu cầu: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, triển khai đến các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp đưa các sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu, mua bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Các sản phẩm tham gia trưng bày, triển lãm, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm tiềm năng tham gia đầy đủ, hàng hóa trưng bày đảm bảo chất lượng, xuất xứ, nguồn gốc; đồng thời, các đơn vị tham gia trưng bày chủ động phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo hoạt động diễn ra trang trọng, thiết thực, đạt hiệu quả cao.

Thông qua tổ chức trưng bày để giới thiệu, quảng bá các loại sản phẩm hàng hóa đặc trưng của các địa phương, những nét văn hóa, các đặc sản và món ăn ẩm thực của địa phương đến với du khách trong và ngoài nước. Tăng cường giao thương nhằm kích cầu tiêu dùng và bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc.

Các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nêu cao trách nhiệm chủ động phối hợp để triển khai các công việc được giao góp phần tổ chức hội chợ thành công

Hình thức tổ chức: Trưng bày và giới thiệu các sản phẩm truyền thống, những nét đặc trưng về văn hoá dân tộc thông qua các sản phẩm văn hoá, du lịch, sản vật địa phương, hàng thủ công truyền thống của các dân tộc, các mặt hàng nông lâm sản đặc trưng của vùng, miền, địa phương, các dụng cụ phục vụ cuộc sống của dân tộc thể hiện bản sắc dân tộc.

Thời gian diễn ra trưng bày: Từ 08h00 phút ngày 28/01/2023 đến 20h00 phút ngày 29/01/2023.

Địa điểm: Tại Sân vận động xã Phong Phú, huyện Tân Lạc.

Dự kiến có tổng số 33 gian hàng trưng bày bao gồm:

Khu vực tái hiện Không gian bếp Mường Hòa Bình.

Khu vực gian hàng các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện: dự kiến có 10 gian hàng, gồm:

Gian trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực và nông nghiệp tỉnh Hòa Bình: 01 gian hàng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì, thực hiện.

Gian trưng bày sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: 01 gian hàng do Sở Công thương tỉnh chủ trì, thực hiện.

01 Gian trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực và nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng và sản phẩm tiềm năng Mường Bi do huyện Tân Lạc chủ trì, thực hiện.

01 Gian trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực và nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng và sản phẩm tiềm năng Mường Vang do huyện Lạc Sơn chủ trì, thực hiện.

01 Gian trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực và nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng và sản phẩm tiềm năng Mường Thàng do huyện Cao Phong chủ trì, thực hiện.

01 Gian trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực và nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng và sản phẩm tiềm năng Mường Động do huyện Kim Bôi chủ trì, thực hiện.

Gian hàng Báo Xuân: 01 gian hàng do Hội nhà báo tỉnh Hòa Bình chủ trì, thực hiện.

Gian trưng bày hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, giới thiệu việc làm,…:01 gian hàng/đơn vị do Trung tâm xúc tiến, đầu tư và Thương mại tỉnh Hòa Bình, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Hòa Bình, Thư viện tỉnh Hòa Bình thực hiện.

Khu vực trưng bày hoạt động của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn: dự kiến 10 gian hàng, do Công ty sổ xố kiến thiết tỉnh Hòa Bình, Công ty Hoa Đất Mường, Trung tâm kinh doanh VNPT huyện Tân Lạc, Trung tâm kinh doanh Viettel huyện Tân Lạc, Bưu điện Liên Việt POSTBANK chi nhánh Tân Lạc,… (01 gian hàng/đơn vị).

Khu vực trưng bày ẩm thực, sản phầm truyền thống các xã, thị trấn: dự kiến 16 gian hàng do các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện./.

 

Lê Thùy- CTTĐT