Thông báo, Hướng dẫn

Công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Khai Hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình

16/01/2023 08:43
Ngày 13/01/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 368/TB-VPUBND thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Toàn tại buổi làm việc ngày 11/01/2023 về việc chuẩn bị tổ chức Lễ hội Khai Hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Toàn có ý kiến như sau: Lễ hội Khai Hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình là hoạt động văn hoá, tín ngưỡng có tính truyền thống của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình. Việc tổ chức Lễ hội sẽ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần tuyên truyền về giá trị lịch sử, văn hóa, nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; quảng bá nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc Mường tỉnh Hoà Bình đến với du khách trong và ngoài nước.

Để đảm bảo tổ chức thành công Lễ hội Khai Hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình, năm 2023; Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội yêu cầu UBND huyện Tân Lạc chủ trì, phối hợp với các Ban, Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện liên quan khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện Chương trình, kịch bản chi tiết các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Khai Hạ theo kế hoạch đề ra; chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo tỉnh; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường tại các địa điểm diễn ra các hoạt động trong Chương trình Lễ hội; bổ sung, hoàn chỉnh danh sách khách mời, phát hành Giấy mời đại biểu dự Lễ Khai mạc; chuẩn bị lực lượng, phân công nhiệm vụ tổ chức đón tiếp đại biểu; tham mưu tổ chức tiệc chiêu đãi đại biểu dự Khai mạc Lễ hội. Chỉ đạo xây dựng và in các mẫu thẻ: Đại biểu, Ban Tổ chức, phục vụ, phóng viên, … biển xe ưu tiên; xây dựng sơ đồ vị trí chỗ ngồi, biển tên các đại biểu lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh; trình Trưởng ban Tổ chức phê duyệt. Cung cấp thông tin về các hoạt động của Lễ hội cho các cho các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh; bố trí chỗ ăn, nghỉ cho các phóng viên về đưa tin trong thời gian diễn ra các hoạt động Lễ hội (theo danh sách đã phê duyệt); đảm bảo các điều kiện cần thiết cho chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc hoàn thiện Chương trình, kịch bản chi tiết và các nhiệm vụ khác được phân công theo Kế hoạch đề ra; hỗ trợ huyện Tân Lạc trong quá trình tổ chức các hoạt động tại Lễ hội. Phối hợp xây dựng sơ đồ chỗ ngồi, chuẩn bị lực lượng, phân công nhiệm vụ tổ chức đón tiếp đại biểu, tham mưu tổ chức tiệc chiêu đãi đại biểu dự Khai mạc Lễ hội; phối hợp xây dựng dự thảo bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh; tham gia tổ chức các môn thi đấu thể thao và trò chơi dân gian tại Lễ hội.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông chuẩn bị các điều kiện và trang thiết bị đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt trong thời gian tổ chức các hoạt động của Lễ hội. Trực tiếp gửi Giấy mời phóng viên các cơ quan báo chí theo danh sách đã phê duyệt; nắm bắt số lượng phóng viên dự và đưa tin về các hoạt động Lễ hội; tổng hợp danh sách gửi Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc trong việc đón tiếp phóng viên đảm bảo chu đáo.

Công an tỉnh: Phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra các hoạt động của Lễ hội; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các đại biểu tham dự Khai mạc Lễ hội; phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội trong việc phát hành và quản lý thẻ xe ưu tiên theo chỉ đạo của Trưởng Ban Tổ chức lễ hội.

Sở Giao thông vận tải: Xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường quốc lộ 6 qua huyện Tân Lạc trước, trong và sau thời gian diễn ra Lễ hội; bố trí bãi đỗ xe của đại biểu và nhân dân tham gia các hoạt động Lễ hội, không để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông tại khu vực tổ chức các hoạt động Lễ hội.

Sở Y tế: Chỉ đạo xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh, cử lực lượng y, bác sỹ đảm bảo phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho đại biểu, các lực lượng liên quan; đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn, các phiên chợ, các gian hang trưng bày ẩm thực phục vụ đại biểu và du khách trong thời gian diễn ra các hoạt động Lễ hội.

Công ty điện lực Hòa Bình: Xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cấp nguồn điện an toàn, liên tục trên địa bàn huyện Tân Lạc trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động Lễ hội; đặc biệt là trong thời gian Khai mạc Lễ hội.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình: Tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và giá trị của Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình; đồng thời, thông tin chi tiết về các hoạt động trong Chương trình Lễ hội. Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết thực hiện truyền hình và phát thanh trực tiếp Khai mạc Lễ hội.

Ban Dân tộc tỉnh” Chủ động nắm bắt danh sách, lịch trình của đại biểu Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tham dự Chương trình Khai mạc Lễ hội để thông báo cho Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc; phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Tổ chức Lễ hội trong công tác đón tiếp các đại biểu.

Hội Nhà báo tỉnh: Xây dựng Chương trình chi tiết Khai trương Trưng bày báo xuân Quý Mão tại Lễ hội Khai Hạ Mường Bi năm 2023 đảm bảo thiết thực, hiệu quả; phát hành Giấy mời đại biểu tham dự Chương trình.

Các thành viên Ban Tổ chức, thành viên các Tiểu ban Giúp việc Ban Tổ chức Lễ hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công chủ động triển khai các nội dung công việc đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đề ra và yêu cầu tại Thông báo kết luận này; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Tổ chức địa phương theo quy định./.

CTTĐT