Nông, Lâm, Ngư Nghiệp

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và phát hành thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

(18/01/2023 08:59)

Ngày 16/01/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và phát hành thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

1.915 công trình tưới tiêu được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023

(17/01/2023 01:31)

Ngày 13/1/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 62/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục công trình, kế hoạch diện tích tưới, tiêu được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023.

Phát động phong trào trồng “Hàng cây nông dân” gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

(16/01/2023 08:45)

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 28/12/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023; Công văn số 5046- CV/HNDTW ngày 30/12/2022 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc phát động hưởng ứng “Tết trồng cây” xuân Quý Mão năm 2023. Ngày 13/1/2023, Hội Nông dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 391-KH/HNDT về Tổ chức thực hiện “Tết trồng cây”, hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào trồng “Hàng cây nông dân” gắn với xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nhiệm vụ năm 2023

(13/01/2023 00:00)

Ngày 13/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

(12/01/2023 00:00)

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, ngày 04/1/2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 383-KH-HNDT triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh khảm lá virus hại sắn

(10/01/2023 00:00)

Bệnh khảm lá virus hại sắn có tên khoa học là Sri Lanka Cassava Mosaic Virus (SLCMV). Đây là bệnh nguy hiểm, có khả năng phát tán và lây lan qua côn trùng môi giới truyền bệnh là bọ phấn trắng (Bemisia tabaci) và qua hom giống nên có khả năng lây lan rất nhanh, gây hại nghiêm trọng đến các vùng trồng sắn.

Phối hợp tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023

(10/01/2023 00:00)

Ngày 09/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND phối hợp tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023

Triển khai nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2023

(10/01/2023 00:00)

Ngày 03/01/2023, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1474-TB/VPTU kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Quản lý và khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

(10/01/2023 00:00)

Những năm qua, các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp. Các cơ quan chức năng tổ chức chặt chẽ công tác quản lý các công trình. Qua đó, hiệu quả quản lý, khai thác công trình được nâng cao; diện tích canh tác được mở rộng, tạo môi trường thuận lợi người nông dân tăng năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm.

Phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh

(09/01/2023 08:24)

Sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia trên địa bàn tỉnh

(05/01/2023 00:00)

Ngày 3/1/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 45/VPUBND-KTN về việc thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 5/8/2021 về ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Gần 7 tấn Cam Cao Phong lần đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Anh quốc

(05/01/2023 00:00)

Ngày 5/1, Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình, Công ty cổ phần RYB, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao Phong tổ chức lễ xuất chuyến hàng cam Cao Phong đầu tiên sang Vương quốc Anh, với số lượng gần 7 tấn quả.

Khối thi đua các Cơ quan quản lý Nhà nước về Kinh tế-Kỹ thuật: Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua

(04/01/2023 03:16)

Ngày 3/1, Khối thi đua các Cơ quan quản lý Nhà nước về Kinh tế-Kỹ thuật tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2022. Tham dự có 7 sở, ngành hoạt động trên lĩnh vực Kinh tế-Kỹ thuật gồm các sở ngành: Tài nguyên-Môi trường, Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm quốc gia trên địa bàn tỉnh

(04/01/2023 00:00)

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 25/3/2021 về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030, ngày 05/8/2021 UBND tỉnh ban hành kế hoạch hàng động triển khai thực hiện Nghị quyết. Trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ủy ban nhân dân một số huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch riêng về thực hiện đảm bảo an ninh nương thực trên địa bàn huyện, các huyện còn lại đã triển khai lồng ghép vào đề án, dự án, chương trình phát triển sản xuất lương thực thực phẩm.

Phương hướng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023

(30/12/2022 00:00)

Năm 2023, tỉnh phấn đấu có thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 79 xã; bình quân tiêu chí nông thôn mới của tỉnh đạt 16,2 tiêu chí/xã; chuẩn hoá từ 16 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt 3 sao trở lên.

Chỉ thị về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023

(29/12/2022 08:18)

Ngày 28/12/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023.

Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2023 trên địa bàn tỉnh

(29/12/2022 00:00)

Ngày 27/12/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 3895/SNN-TL về việc dảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong việc xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hòa Bình

(28/12/2022 00:00)

Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng cách làm sáng tạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình xây dựng (NTM) của tỉnh Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả rất khả quan, diện mạo nông thôn và đời sống người dân được nâng lên rõ rệt.

Tích cực triển khai đề án thu gom và xử lý chất thải nhựa trong sản xuất trồng trọt

(26/12/2022 00:00)

Thực hiện Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Đề án "Thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải nhựa trong sản xuất trồng trọt giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình", năm 2022, các huyện, thành phố đã tập trung triển khai đề án và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông, lâm, thủy sản năm 2022 ước đạt 4,57%, tăng 1,56% so với kế hoạch giao

(26/12/2022 00:00)

Năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương đã chủ động thực hiện các chương trình, đề án và kế hoạch hành động cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình mục tiêu phát triển ngành; tham mưu thực hiện các chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất. Mặc dù đầu năm có chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, song hầu hết các chỉ tiêu phát triển ngành năm 2022 đều đạt và vượt so với cùng kỳ và kế hoạch đề ra; giá trị sản xuất toàn ngành tăng khá.