Thông tin báo cáo thống kê

Cục Thống kê tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

(28/07/2022 00:00)

Sáng 27/7, Cục Thống kê Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Văn Thạch, Cục trưởng Cục Thống kê tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công bố kết quả chính thức tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

(30/06/2022 07:52)

Ngày 29/6, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương - Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả chính thức tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng chí Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, tham dự có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Củng cố kinh tế tập thể, phát triển các HTX hoạt động hiệu quả

(13/05/2022 02:42)

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU về xây dựng, củng cố và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, tại tỉnh Hòa Bình, trong 5 năm tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực kinh tế tập thể đạt 7,7%/năm, vượt 10% chỉ tiêu Nghị quyết; thành lập mới 66 HTX/năm, vượt 78% chỉ tiêu Nghị quyết; xây dựng được 39 chuỗi giá trị liên kết sản xuất sản phẩm nông nghiệp, gấp 13 lần chỉ tiêu Nghị quyết; tỷ lệ hợp tác xã hoạt động khá trở lên đạt 65%, vượt 8% chỉ tiêu; Tỷ lệ hợp tác xã hoạt động yếu kém cón 8,5%, vượt 17% chỉ tiêu. Đến hết năm 2021, tăng trưởng khu vực kinh tế tập thể đạt 127,5 tỷ đồng, trong giai đoạn tăng trung bình 9,13%/năm, vượt 1,4% chỉ tiêu Nghị quyết đến năm 2025.

Hội thảo xin ý kiến danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã

(25/04/2022 07:23)

Ngày 20/4, Cục Thống kê tỉnh (CTK) đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến về dự thảo Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo hình thức trực tiếp. Cục trưởng Cục Thống kê Trần Văn Thạch chủ trì Hội thảo.

Hội nghị trực tuyến thống kê toàn quốc

(20/04/2022 08:00)

Ngày 17/3, Bộ KH&ĐT, Tổng cục Thống kê tổ chức hội nghị trực tuyến thống kê toàn quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Hội nghị trực tuyến công tác Thống kê toàn quốc năm 2022

(18/03/2022 00:00)

Ngày 17/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác Thống kê với chủ đề: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh, có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 12 và năm 2021

(14/01/2022 07:15)

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010, ước thực hiện năm 2021 đạt 30.132,46 tỷ đồng, tăng 2,66% so với năm 2020. Trong đó: Khu vực nông lâm thuỷ sản 6.696,78 tỷ đồng, tăng 4,8%, đóng góp 1,05 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp xây dựng 12.612,81 tỷ đồng giảm 0,07%, làm giảm 0,03 điểm phần trăm vào mức tăng chung; Khu vực dịch vụ 9.122,75 tỷ đồng, tăng 3,75% đóng góp 1,12 điểm phần trăm vào mức tăng chung; thuế sản phẩm 1.700,12 tỷ đồng, tăng 9,9%, đóng góp 0,52 điểm phần trăm vào mức tăng chung...

Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 11 năm 2021

(10/12/2021 02:27)

Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 11/2021, đạt 515.200 triệu đồng, đạt 10% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 11 ước thực hiện 4.209.700 triệu đồng, so với cùng kỳ tăng 22,11%. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 3.828.931 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 119,85%; thu xuất nhập khẩu ước đạt 380.869 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 150,58%...

Hòa Bình triển khai thực hiện cuộc điều tra IO

(24/11/2021 08:36)

- Thực hiện Quyết định số: 1176/QĐ-TCTK ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Tổng cục Thống kê về việc điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021 (điều tra IO). Cục Thống kê Hòa Bình đã khẩn trương triển khai thực hiện cuộc điều tra trên.

Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận tổ 2 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự và Luật Thống kê

(04/11/2021 07:01)

Chiều 20/10, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã nghe 2 dự thảo Luật là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021

(29/10/2021 09:17)

Thực hiện Quyết định số 1176/QĐ-TCTK ngày 9/7/2021 của Tổng cục Thống kê về phương án điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021, ngày 28/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2082 về việc điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021.

Triển khai nhiệm vụ ngành Thống kê năm 2021

(27/10/2021 08:28)

Cục Thống kê tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thống kê năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

(27/10/2021 08:28)

Luật Thống kê được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 23/11/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2016. Sau khi Luật Thống kê được Quốc hội thông qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiều hoạt động để triển khai thi hành Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đến nay, sau gần 5 năm thực hiện cho thấy, Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thống kê đã có những tác động tích cực đối với công tác thống kê.