Khoa học - Môi trường

Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế

(18/01/2023 08:58)

Ngày 03/7/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Quyết định số 1503/QĐ-UBND về việc thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Chính phủ. Hàng năm xây dựng các kế hoạch có lồng ghép triển khai các hoạt động truyền thông, xây dựng chính sách, đào tạo, tập huấn, phát triển hạ tầng đo lường, đảm bảo đo lường tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng hội viên nông dân

(10/01/2023 00:00)

Năm 2022, toàn tỉnh kết nạp mới được 1.337 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 130.218 hội viên, giảm 1.837 hội viên; có 151 cơ sở Hội, 1.469 chi Hội. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội cho đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở từng bước đáp ứng yêu cầu về trình độ cán bộ theo quy định.

Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh sơ kết 03 năm thực hiện chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

(10/01/2023 00:00)

Ngày 05/1/2023, Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 832-KL/TU sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 257-KH/TU, ngày 31/12/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Chú trọng bảo vệ môi trường nông thôn, thực hiện nếp sống văn minh

(09/01/2023 00:00)

Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn, làng nghề đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo. Quá trình triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại khu vực nông thôn, làng nghề đã đạt được kết quả tích cực. Các hộ gia đình, cụm dân cư ở các thôn, bản đã hình thành phong trào xây dựng nếp sống hợp vệ sinh, bố trí chuồng trại chăn nuôi gia súc xa nhà ở, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; nhiều tập quán lạc hậu, nếp sống không văn minh ảnh hưởng đến môi trường đã được xóa bỏ.

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình năm 2022

(30/12/2022 00:00)

Năm 2022, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực và ngày càng đi vào chiều sâu. Thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ chủ yếu, các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phạm vi quản lý được giao, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã lồng ghép thực hiện các nội dung của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá.

Phát hiện nhiều vi phạm trong khai thác khoáng sản tại thôn Đồng Om, xã Cao Dương

(27/12/2022 02:35)

Bức xúc trước việc các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản (KTKS) tại thôn Đồng Om, xã Cao Dương (Lương Sơn) sử dụng mìn khai thác đá gây rung chấn, làm hư hỏng nhà cửa, công trình của các hộ dân; không thực hiện theo cam kết bồi thường thiệt hại..., ngày 7/12 vừa qua, người dân thôn Đồng Om tiếp tục dùng đá, gậy gộc, cành cây chặn đường, không cho xe ô tô ra, vào 6 mỏ khai thác đá.

Tích cực triển khai đề án thu gom và xử lý chất thải nhựa trong sản xuất trồng trọt

(26/12/2022 00:00)

Thực hiện Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Đề án "Thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải nhựa trong sản xuất trồng trọt giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình", năm 2022, các huyện, thành phố đã tập trung triển khai đề án và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng thực chất, hiệu quả

(23/12/2022 00:00)

Với phương châm khoa học và công nghệ (KH&CN) phải gắn với thực tiễn, năm 2022, tỉnh đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có trọng tâm, trọng điểm, định hướng rõ ràng. Đồng thời khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp.

Tích cực vận động hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới

(19/12/2022 03:35)

Ngày 15/12/2022, BCH Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình ban hành Công văn số 2500-CV/HNDT về việc tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2025.

Phát động hưởng ứng, tham gia Cuộc thi Sáng kiến khoa học năm 2023

(14/12/2022 00:00)

Nhằm khuyến khích, phát huy các hoạt động sáng kiến, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tổ chức, cá nhân đang sống, làm việc, học tập tại tỉnh Hòa Bình, ngày 12/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 1816/SKHCN-QLCN&SHTT về việc phát động việc hưởng ứng và khuyến khích tham gia Cuộc thi Sáng kiến Khoa học năm 2023 do Báo VnExpress- Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức với mục đích tạo sân chơi cho những người trẻ yêu khoa học – công nghệ, hướng tới các nhà khoa học trẻ chuyên hoặc không chuyên với giải pháp và sản phẩm có giá trị ứng dụng trong cuộc sống.

Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, sương muối, giảm thiểu thiệt hại

(14/12/2022 00:00)

Ngày 13/12/2022, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 172/CĐ-BCH về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, sương muối, giảm thiểu thiệt hại.

Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026: Thông qua 25 nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế - xã hội

(12/12/2022 00:00)

Sau 02 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đổi mới, chiều 09/12, Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) đã hoàn thành chương trình làm việc đề ra và bế mạc. Tới dự có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, UB MTTQ tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh. Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa Kỳ họp.

Triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

(08/12/2022 00:00)

Ngày 07/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính

(07/12/2022 09:24)

Để thực hiện được các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, trong 03 năm qua, tỉnh Hòa Bình đã triển khai tổng hợp các giải pháp như: Thực hiện công tác tuyên truyền; đẩy mạnh siết chặt khâu thẩm định các dự án nhằm bảo đảm các dự án sạch giảm nguy cơ phát thải gây ô nhiễm môi trường; ban hành và triển khai các kế hoạch hành động; đẩy mạnh công tác trồng rừng, bảo vệ rừng; đẩy mạnh đầu tư phát triển và sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo; thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện việc lồng ghép các mục tiêu, giải pháp về BĐKH vào trong các quy hoạch phát triển của địa phương,…

Tình hình thi hành pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh

(07/12/2022 02:47)

Thời gian qua, hệ thống văn bản pháp luật về lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước đã được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế. Công tác lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước đạt được một số kết quả nhất định, thực hiện việc cắm mốc theo danh mục công trình cần lập hành lang bảo vệ nguồn nước; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật diễn ra kịp thời, phù hợp với thực tế của mỗi địa phương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định

Chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, đầu tư, xây dựng, an toàn lao động, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản tại khu vực Đồng Om, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn

(06/12/2022 02:50)

Ngày 01/12/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2118/UBND-KTN về việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, đầu tư, xây dựng, an toàn lao động, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản tại khu vực Đồng Om, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn.

Tiếp tục đổi mới, phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh

(02/12/2022 09:07)

Năm 2022, công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh được triển khai theo kế hoạch. Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, tỉnh đã đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ 02 đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, 03 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi.

Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023

(02/12/2022 09:01)

Để chủ động kiểm soát, phòng bệnh, ngăn chặn và khống chế có hiệu quả các loại dịch bệnh trên động vật, ngày 29/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 228/KH-UBND về triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Chủ động ứng phó với mưa lũ, rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh

(30/11/2022 09:26)

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia từ ngày 30/11/2022, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến từ 9 – 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 12 – 15 độ C; ngày 01 - 3/12, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Đêm 29/11 đến ngày 30/11, khu vực vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc có mưa 50 – 100 mm, có nơi trên 130 mm. Tỉnh Hoà Bình cũng chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh sắp tới.

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

(29/11/2022 10:08)

Hiện nay đang là những tháng cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết. Theo số liệu thống kê từ các địa phương, tích lũy từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã ghi nhận 314.271 trường hợp mắc, 115 trường hợp tử vong. Mặc dù với sự vào cuộc quyết liệt của ngành Y tế, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành từ Trung ương đến địa phương, tuy nhiên trong những tháng gần đây số mắc sốt xuất huyết vẫn tiếp tục gia tăng trên cả nước, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và khu vực miền Trung, trong đó các địa phương ghi nhận số mắc liên tục tăng cao.