ListNewByCategory

Mai Châu - điểm đến "Hấp dẫn - thân thiện - an toàn"

(28/03/2024)
Những năm qua, huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã chú trọng thu hút đầu tư, triển khai các dự án phát triển du lịch, thương mại. Đến nay, huyện đã có nhiều dự án đầu tư về du lịch, thương mại được quyết định chủ trương đầu tư đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Hiển thị 17 - 20 of 2.140 kết quả.