ListNewByCategory

6 tháng đầu năm 2024 tỉnh Hòa Bình đón 2,6 triệu lượt khách

(11/06/2024)
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh ước đón 2,6 triệu lượt khách, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 61,9% kế hoạch năm. Trong đó khách quốc tế 260 nghìn lượt, khách nội địa 2.340 nghìn lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 2.689 tỷ đồng, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 58,5% kế hoạch năm.

Kết quả thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội

(06/06/2024)
Thực hiện Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong tâm cần tiếp tục chỉ đạo, báo cáo kết quả triển những nội dung được giao tại điểm 2 của Nghị quyết cụ thể trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội như sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính thông qua hoạt động văn hoá, văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh

(30/05/2024)
Xác định vai trò quan trọng của hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật trong công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, Đảng bộ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân, tham gia xây dựng môi trường văn hoá, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh nơi công cộng; phát huy giá trị văn hoá trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; tạo điều kiện phát triển các giá trị văn học nghệ thuật,... qua đó tạo dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

Hiển thị 9 - 12 of 2.145 kết quả.