ListNewByCategory

Khảo sát một số tuyến, điểm du lịch mới trên địa bàn huyện Mai Châu

(02/10/2023)
Trong 3 ngày (từ ngày 29/9/2023 - 01/10/2023), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình khảo sát một số tuyến, điểm du lịch mới trên địa bàn tỉnh huyện Mai Châu. Tham gia Đoàn khảo sát có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; một số chuyên gia nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch; Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội; Hiệp hội lữ hành Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hà Nội và các tỉnh Thanh Hóa, Sơn La, Hòa Bình; các doanh nghiệp, công ty lữ hành, đơn vị kinh doanh du lịch.

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Mường

(22/09/2023)
Người Mường có tổng dân số là 1.452.095 người, tập trung chủ yếu tại tỉnh Hòa Bình với số dân 549.026 người chiếm hơn 63% dân số toàn tỉnh. Trong quá trình sinh sống lao động sản xuất người Mường ở Hoà Bình đã sáng tạo ra những giá trị văn hoá độc đáo, thể hiện trong phong tục, tập quán, tín ngưỡng, ẩm thực, nghề thủ công truyền thống, dân ca, dân vũ, truyện cổ tích, tục ngữ, lễ hội, tri thức dân gian. Di sản văn hoá của người Mường Hòa Bình là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị văn hoá mới.

Tập huấn tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp về dịch vụ du lịch nông thôn (OCOP) năm 2023 tại huyện Mai Châu

(19/09/2023)
Sáng 19/9, tại huyện Mai Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai giảng lớp tập huấn tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp về dịch vụ du lịch nông thôn (OCOP) năm 2023. Tham dự lớp tập huấn có các đơn vị, cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ du lịch đã được gắn sao sản phẩm OCOP, phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Mai Châu; cán bộ phụ trách công tác du lịch huyện Mai Châu; cán bộ công chức văn hóa – xã hội xã Pà Cò.

Hiển thị 101 - 104 of 2.145 kết quả.