ListNewByCategory

Hội thi "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình năm 2023

(04/12/2023)
Ngày 1/12, tại Cung văn hóa tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội thi "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình năm 2023. Tới dự, có đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

Kết quả 03 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 – 2023

(30/11/2023)
Những năm qua, với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện tốt 5 nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

(29/11/2023)
Năm 2023, với sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân, 5 nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” bao gồm đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nầng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; xây dựng môi trường văn hoá xanh - sạch - đẹp - an toàn; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái, xây dựng người dân giàu lòng nhân ái, văn minh; đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh

(28/11/2023)
Thời gian qua, thực hiện Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong giai đoạn 2012 - 2015, tỉnh Hòa Bình đã tiến hành kiểm kê đối với di sản văn hóa phi vật thể của 5 dân tộc thiểu số trong tỉnh. Kết quả đã kiểm kê được 267 di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Mường, trong đó 01 di sản tiếng nói, 33 di sản ngữ văn, 29 di sản nghệ thuật trình diễn dân gian, 23 di sản về tập quán xã hội, 35 lễ hội truyền thống, 4 nghề thủ công, 142 di sản về tri thức dân gian.

Hiển thị 77 - 80 of 2.145 kết quả.