ListNewByCategory

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(02/02/2024)
Thời gian qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã được các cấp, các ngành rất quan tâm, các hoạt động lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, đúng quy định, góp phần phát huy giá trị, ý nghĩa của lễ hội, giáo dục truyền thống văn hóa; đáp ứng nhu cầu tham gia lễ hội của người dân; quảng bá tiềm năng, thế mạnh và những nét văn hóa đặc sắc của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Năm 2024, tỉnh Hòa Bình có 73 lễ hội đăng ký tổ chức, trong đó có 02 lễ hội cấp tỉnh; 09 lễ hội cấp huyện, thành phố; 37 lễ hội cấp xã; 25 lễ hội cấp thôn, xóm.

Hiển thị 41 - 44 of 2.145 kết quả.