ListNewByCategory

Nghị định sửa đổi bổ sung một số quy định về hoạt động in

(14/10/2022)
Ngày 04/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Đổi mới, nâng cao chất lượng báo của Đảng bộ tỉnh

(13/10/2022)
Báo Hoà Bình là cơ quan của Đảng bộ tỉnh, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hoà Bình. Thực hiện nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng báo Đảng theo tinh thần chỉ đạo tại Kết luận số 102-KL/TU về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 26/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Báo Hòa Bình đã có nhiều cố gắng, sáng tạo đổi mới cả về nội dung và hình thức, tiên phong trong xây dựng cơ quan báo chí truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa nền tảng, tích hợp số, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Hiện nay, Báo Hoà Bình có hai sản phẩm là báo in, báo điện tử.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Ngày quốc tế phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai năm 2022 “Cảnh báo sớm và hành động sớm”

(13/10/2022)
Ngày 13/10 hàng năm được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc quyết định là “Ngày quốc tế phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai” như một phương thức thúc đẩy văn hóa toàn cầu về phòng, chống thiên tai, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng lấy ngày này để làm Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình dâng hương, báo công tại tượng đài Bác Hồ

(12/10/2022)
Sáng ngày 12/10, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 do đồng chí Hoàng Xuân Giao, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư BCH Tỉnh đoàn làm Trưởng Đoàn đã dâng hương và báo công tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình.

Triển khai thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hoà Bình

(12/10/2022)
Thời gian qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đảm bảo đúng tiến độ thời gian và hiệu quả. Xác định Chương trình OCOP là Chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, gắn phát triển nông thôn với đô thị, góp phần thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Triển khai Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” có trọng tâm, trọng điểm

(11/10/2022)
Được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, cùng sự phối hợp của các cấp, các ngành trong tỉnh, đến nay, Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tỉnh triển khai có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với quy định hiện hành.

Hiển thị 381 - 390 of 2.145 kết quả.