ListNewByCategory

Kết quả hoạt động Du lịch 9 tháng đầu năm

(20/10/2021)
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã đón gần 1.2 triệu lượt khách, trong đó có 44.268 lượt khách quốc tế và 1.131.424 lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch khoảng 980 tỷ đồng.

Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030

(15/10/2021)
Nhằm thực hiệu có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa trên cơ sở kế thừa những tinh hoa văn hóa của các thế hệ trước, làm cho giá trị của các di sản văn hóa thấm sâu, lan tỏa trong đời sống xã hội. Khai thác, phát huy có hiệu quả di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình gắn với phát triển du lịch bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; ngày 11/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030.

Ký kết và triển khai chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(13/10/2021)
Chiều ngày 12/10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến tới 63 tỉnh, thành để ký kết và triển khai chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động (CC,VC,CNLĐ) trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2026. Dự hội nghị, có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh.

Khai trương Trưng bày hiện vật Bảo tàng “Tỉnh Hòa Bình 135 năm xây dựng và phát triển”, Triển lãm Ảnh thành tựu kinh tế - xã hội 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình

(01/10/2021)
Ngày 1/10, Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh tổ chức Khai trương trưng bày hiện vật Bảo tàng “Tỉnh Hòa Bình 135 năm xây dựng và phát triển”, Triển lãm Ảnh thành tựu kinh tế - xã hội 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình. Tới dự buổi lễ, có đồng chí Ngô Văn Tuấn, UV TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Trao giải Cuộc thi viết về chủ đề “Gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” năm 2021

(22/09/2021)
Ngày 22/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trao giải Cuộc thi viết về chủ đề “Gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” năm 2021. Tham dự có đồng chí Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo một số sở, ngành.

Khai trương, trưng bày Triển lãm tranh cổ động toàn quốc tuyên truyền xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội

(16/09/2021)
Ngày 15/9, tại Cung Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh tổ chức Khai trương trưng bày, triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội tại tỉnh Hòa Bình năm 2021. Dự lễ khai trương, có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở VH, TT&DL; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Hòa Bình.

Du lịch huyện Mai Châu phát triển với mục tiêu khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(15/09/2021)
Triển khai thực hiện việc xây dựng huyện Mai Châu trở thành Điểm du lịch Quốc gia vào năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, 5 năm qua, tỉnh đã định hướng cho du lịch phát triển với mục tiêu khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng du lịch của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện Mai Châu. Chất lượng dịch vụ, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh du lịch từng bước được nâng cao.

Năm 2025: Tỉnh Hòa Bình phấn đấu đạt 4,9 triệu lượt khách

(13/09/2021)
Ngày 20/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Đề án Phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Việc ban hành Đề án này có vai trò hết sức quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chiến lược, Quy hoạch, Chương trình hành động, Đề án phát triển du lịch của Trung ương và địa phương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển du lịch tỉnh. Đây là định hướng chiến lược quan trọng, tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác, phù hợp với mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra.

Triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh

(07/09/2021)
Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng đạo đức, nhân cách, tâm hồn và tình cảm con người Việt Nam; đề cao các giá trị chân - thiện - mỹ; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội. Cổ vũ, động viên, ghi nhận sự tham gia và đóng góp có hiệu quả của văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Vừa qua, Ban Tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 đã ban hành Kế hoạch số 01 –KH/BTCGT triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh"giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh

(26/08/2021)
Theo thống kê của ngành Du lịch, tỉnh ta có 101 di tích được xếp hàng và 100 di tích chưa được xếp hạng. Ngoài ra, có trên 30 khu, điểm du lịch, trong đó, đã công nhận 9 điểm du lịch địa phương và 1 khu du lịch cấp tỉnh. Đây là tiềm năng lớn để ngành Du lịch từng bước đầu tư khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch mang tính đặc thù, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về xây dựng huyện Mai Châu trở thành Điểm du lịch Quốc gia vào năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

(18/08/2021)
Ngày 30/8/2016, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 06 - NQ/TU về "Xây dựng huyện Mai Châu trở thành Điểm du lịch quốc gia vào năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Sau 5 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 06 đã tạo được sự đồng thuận cao và tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể Nhân dân. Biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã vào cuộc đồng bộ, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, các hoạt động du lịch, từ đó tạo ra những cộng hưởng tích cực từ phía người dân, tạo sức lan tỏa lớn đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Du lịch thông minh góp phần xây dựng ngành du lịch chất lượng cao, phát triển kinh tế bền vững

(17/08/2021)
Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Hòa Bình là một thành phần trong giải pháp Đô thị thông minh, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hình thành hệ sinh thái du lịch và tạo lợi ích tương hỗ giữa 3 đối tượng du khách, chính quyền, doanh nghiệp; xây dựng ngành du lịch chất lượng cao, đóng góp vào việc phát triển kinh tế bền vững.

Tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng

(30/07/2021)
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, tình trạng phát tán tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh sẽ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng, chống dịch. Để chủ động đấu tranh xử lý tin giả, tin sai sự thật về covid-19 trên mạng, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Tiềm năng phát triển du lịch tại các xã vùng cao Tân Lạc

(28/07/2021)
Huyện Tân Lạc có 3 xã vùng cao là Nam Sơn, Quyết Chiến và Ngổ Luông. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều thắng cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ, cùng với giá trị văn hóa truyền thống của địa phương đã tạo nên các sản phẩm du lịch độc đáo, mang màu sắc riêng biệt, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức

(22/07/2021)
Sáng 21.7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp, các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật và các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được kết nối 40 điểm cầu.

Ban Văn hóa – Xã hội thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(21/07/2021)
Ngày 20/7, Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra Báo cáo và dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Quách Thế Ngọc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự, có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Giao ban công tác báo chí quý II năm 2021

(09/07/2021)
Chiều 8/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giao ban công tác báo chí quý II, định hướng công tác tuyên truyền quý III năm 2021. Đồng chí Quách Thế Ngọc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, Thường trú Báo Nhân dân, cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Hoà Bình.

Đầu tư thiết chế văn hóa góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân

(05/07/2021)
Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, đến nay, hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh đang dần hoàn thiện cả về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 4 thiết chế văn hóa cấp tỉnh, 10 nhà văn hóa cấp huyện, 120 nhà văn hóa cấp xã và 1.550 nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố.

Nâng cao chất lượng văn hóa đọc trong cộng đồng

(30/06/2021)
Những năm qua, Thư viện tỉnh đã có nhiều giải pháp thiết thực để nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động, nhờ đó hệ thống thư viện, tủ sách trong tỉnh ngày càng trở thành cầu nối giúp sách đến gần hơn với bạn đọc, đặc biệt là người dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Phát động Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021

(22/06/2021)
Thư viên tỉnh phát động Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề “Cuốn sách tôi yêu” là hoạt động dành cho người đang học tập, làm việc, sinh sống trên đất nước Việt Nam, góp phần đa dạng hóa hình thức đọc sách, lan tỏa niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số phục vụ người dân, nhằm chấn hưng văn hóa đọc nước nhà.

Vận động, triển khai mặc trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

(17/06/2021)
Nhằm thực hiện hiệu quả Đề án "Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" và Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 26/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, tỉnh Hòa Bình thực hiện vận động, triển khai mặc trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tới các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động.

Cấp thẻ Thư viện miễn phí cho học sinh trên địa bàn tỉnh

(17/06/2021)
Thực hiện Đề án “Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và tạo điều kiện cho thanh thiếu niên, học sinh có điều kiện tiếp cận các thông tin bổ ích trong sách, báo được lưu trữ và phục vụ tại Thư viện tỉnh. Ngày 10/6/2021, Thư viện tỉnh ban hành Thông báo số 51/TB-TVT về việc cấp thẻ thư viện miễn phí năm 2021.

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19

(17/06/2021)
Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục xảy ra các vụ tai nạn thương tích, đuối nước thương tâm gây tử vong cho trẻ em như: huyện Đà Bắc (01 vụ, 01 trẻ tử vong), huyện Cao Phong (01 vụ, 04 trẻ tử vong), huyện Lạc Sơn (01 vụ, 02 trẻ tử vong), huyện Yên Thủy (01 vụ, 02 trẻ tử vong). Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường phối hợp liên ngành trong việc triển khai các biện pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo đảm an toàn, phòng, chống lây nhiễm Covid-19; phòng chống xâm hại trẻ em ở gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, các khu cách ly tập trung, địa bàn thực hiện giãn cách xã hội (nếu có) và phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em.

Lễ bàn giao quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Hòa Bình

(09/06/2021)
Chiều 8/6, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viễn thông Hòa Bình tổ chức Lễ Bàn giao quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống du lịch thông minh tỉnh. Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao tương xứng với vị trí, tiềm năng của tỉnh

(09/06/2021)
Hiện nay toàn tỉnh có 13 sân vận động. Nhiều cơ sở kinh doanh thể thao được đầu tư thành lập: Sân Golf Phượng Hoàng, huyện Lương Sơn, Sân Golf Trung Minh, thành phố Hòa Bình,... Hiện có 02 liên đoàn thể thao được thành lập và hoạt động hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của phong trào TDTT toàn tỉnh. Hằng năm, ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp tổ chức gần 1.000 giải thể thao các cấp, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, người lao động tham gia. Trong 10 năm, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Tổng cục TDTT, Liên đoàn Mô tô - Xe đạp, Hiệp hội thể thao dưới nước, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đăng cai tổ chức thành công 25 giải thể thao toàn quốc, khu vực, tạo tiền đề, cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục đăng cai các giải thể thao của quốc gia và môn xe đạp trong chương trình SEA Games lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh, nền văn hóa Hòa Bình, nâng cao vị thế của thể thao tỉnh nhà với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

5 tháng đầu năm 2021: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19

(27/05/2021)
Trong tháng 5/2021, dịch bệnh Covid-19 trên cả nước đang diễn biến rất phức tạp, nhiều địa phương có tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng với số ca mắc mới ngày một gia tăng. Tại tỉnh Hòa Bình, đến nay đã có 07 ca mắc mới, nguy cơ tiếp tục lây lan, bùng phát là rất cao. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời chỉ đạo áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Song song với công tác phòng chống dịch, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Hòa Bình

(24/05/2021)
Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất để khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đảm bảo đồng bộ, chuyên nghiệp, hiện đại, vận hành theo cơ chế thị trường, là động lực góp phần thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực khác, tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Mục tiêu cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng và giá trị cao; đẩy mạnh kết nối các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cộng đồng, hình thành chuỗi giá trị du lịch, đảm bảo chia sẻ lợi ích cộng đồng, doanh nghiệp và du khách được hưởng lợi từ du lịch.

Huyện Mai Châu tích cực triển khai nhiều giải pháp kích cầu du lịch

(21/05/2021)
Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, huyện Mai Châu đã tích cực triển khai nhiều giải pháp kích cầu du lịch như giảm giá, đa dạng hoá sản phẩm, mở phiên chợ vùng cao, quảng bá sản phẩm du lịch theo từng mùa. Từ đó, tạo ấn tượng, hiệu ứng tốt, lâu dài cho du lịch.

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình

(19/05/2021)
Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức về công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân được nâng lên; quan điểm định hướng xã hội hóa trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước và phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực kinh doanh karaoke, quán bar

(19/05/2021)
Thời gian gần đây tình hình vi phạm pháp luật và phạm pháp hình sự liên quan lĩnh vực kinh doanh giải trí trên địa bàn tỉnh, nhất là trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke tiềm ẩn phức tạp, nhiều vụ gây quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, dư luận xã hội quan tâm. Mặt khác, hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar là loại hình kinh doanh có nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Tổng kết 5 năm thực hiện việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”

(13/05/2021)
Ngày 11-5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28-8-2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội nghị, dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Hiển thị 601 - 640 of 2.145 kết quả.