DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1041 162/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2023
1042 1411/QĐ-UBND 13/07/2022 Quyết định điều chỉnh Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021-2025
1043 1412/QĐ-UBND 13/07/2022 Về việc bổ nhiệm Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
1044 23/QĐ-UBND 13/07/2022 Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung có liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bản tỉnh Hòa Bình
1045 141/TB-SYT 12/07/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 04/7/2022 đến hết ngày 10/7/2022)
1046 1376/QĐ-UBND 11/07/2022 Về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu nhà ở Tiến An tại phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
1047 1327/QĐ-UBND 05/07/2022 Về việc quy định khối lượng riêng, hệ số nở rời từ thể tự nhiên sang thể nguyên khai, tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai của một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1048 136/TB-SYT 05/07/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 27/6/2022 đến hết ngày 03/7/2022)
1049 1313/QĐ-UBND 04/07/2022 Về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu nhà ở và dịch vụ cộng đồng tại xã Quang Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình
1050 1316/QĐ-UBND 04/07/2022 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất (đợt 1) cho Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh để thực hiện dự án Khu đô thị mới Trung Minh A tại phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
1051 1307/QĐ-UBND 01/07/2022 Về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu nhà ở sinh thái và dịch vụ thương mại Hạ Bì (Habi Valley) tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
1052 1293/QĐ-UBND 30/06/2022 Quyết định Về việc điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất (đợt 2) cho Công ty TNHH Khu đô thị Mường Khến thực hiện dự án Khu dân cư thị trấn Mường Khến tại thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc
1053 1300/QĐ-UBND 30/06/2022 Quyết định Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tôn tạo di tích Bác Hồ về thăm tập đoàn Chí Hòa tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn
1054 1294/QĐ-UBND 30/06/2022 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và đấu giá đất ở dân cư, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình
1055 1291/QĐ-UBND 30/06/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
1056 1282/QĐ-UBND 29/06/2022 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Yên Mông, xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình
1057 131/NQ-HĐND 28/06/2022 Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1058 130/NQ-HĐND 28/06/2022 Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1059 132/NQ- HĐND 28/06/2022 Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1060 1259/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình