DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1021 140/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Lahills tại xóm Tráng, xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
1022 150/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng trường lớp học các xã Văn Sơn, Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình sử dụng vốn viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản
1023 165/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1024 138/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Tổ hợp sản xuất, gia công sản phẩm dệt may, sản xuất sản phẩm bằng kim loại và sản xuất sản phẩm từ giấy An tại thôn Xuân Dương, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh hòa Bình
1025 1672022/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
1026 147/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về việc bổ sung danh mục khởi công mới và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Hòa Bình
1027 142/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (bổ sung lần 3)
1028 149/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình sử dụng vốn viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản
1029 146/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 nguồn ngân sách địa phương
1030 141/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái hồ Hòa Bình tại xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
1031 160/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái cộng đồng kết hợp thương mại dịch vụ Bản Lác 3 xã Chiềng Châu và xã Nà Phòn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
1032 144/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 219/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Hòa Bình về quy định việc thưởng vượt dự toán thu điều tiết đối với khoản thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ tài sản
1033 161/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023
1034 155/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rứng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
1035 157/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái V'Star-Ngòi Hoa tại suối Hoa, huyện Tân lạc, tỉnh Hòa Bình
1036 153/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái và dịch vụ hồ Rợn tại xóm Rợn, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
1037 152/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2030
1038 368/BC-SYT 15/07/2022 Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tuần từ 07/7/2022 đến 13/7/2022
1039 162/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2023
1040 169/NQ-HĐND 15/07/2022 Nghị quyết kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVII