DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
961 1868/QĐ-UBND 30/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
962 170/NQ-HĐND 29/08/2022 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bao bì nhựa và các sản phẩm làm từ nhựa xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
963 171/NQ-HĐND 29/08/2022 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoàn từ km19+000-Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
964 178/NQ-HĐND 29/08/2022 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: đầu tư 03 trung tâm y tế huyện, tỉnh Hòa Bình
965 177/NQ-HĐND 29/08/2022 Nghị quyết về việc đặt tên cho tuyến đường QH17, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
966 175/NQ-HĐND 29/08/2022 Nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Hòa Bình
967 172/TB-SYT 29/08/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình(Tính từ ngày 22/8/2022 đến hết ngày 28/8/2022)
968 174/NQ-HĐND 29/08/2022 Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư năm 2022, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (bổ sung lần 4)
969 179/NQ-HĐND 29/08/2022 Nghị quyết phân bổ dự toán vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
970 176/NQ-HĐND 29/08/2022 Nghị quyết phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp nguốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững
971 180/NQ-HĐND 29/08/2022 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
972 181/NQ-HĐND 29/08/2022 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
973 1837/QĐ-UBND 26/08/2022 Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình năm 2022
974 407/BC-SYT 25/08/2022 Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tuần từ 18/8/2022 đến 24/8/2022
975 27/QĐ-UBND 24/08/2022 QUYẾT ĐỊNH: Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
976 1803/QĐ-UBND 23/08/2022 Quyết định Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Bình Thanh, xã Thung Nai, huyện Cao Phong
977 26/QĐ-UBND 23/08/2022 Quyết định Quy định mức thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
978 1787/QĐ-UBND 22/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
979 2971/SXD-QLN&TTBĐS 22/08/2022 Về việc Đăng tải thông tin các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện; Các dự án bất động sản đủ điều huy động vốn, chuyển nhượng, bán trên địa bàn và Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (tháng 8/2022)
980 167/TB-SYT 22/08/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 21/8/2022)