DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
941 33/QĐ-UBND 15/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình
942 1578/UBND-KTN 13/09/2022 Công văn cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đấu giá đất tại phố Lốc Mới, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn
943 1578/UBND-KTN 13/09/2022 Công văn cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đấu giá đất tại phố Lốc Mới, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn
944 176/TB-SYT 12/09/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 05/9/2022 đến hết ngày 11/9/2022)
945 213/TB-ĐĐBQH 12/09/2022 Thông báo về việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022
946 1972/QĐ-UBND 12/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực đất đai
947 1566/UBND-KTTH 12/09/2022 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện dự án đầu tư không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành tại Hướng dẫn số 2008/HD-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
948 415/BC-SYT 09/09/2022 Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tuần từ 01/9/2022 đến 07/9/2022
949 58/TB-SKHĐT 08/09/2022 Gia hạn thời gian mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất
950 71/QĐ-UBND 06/09/2022 Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư số 2 Nam Quảng Trường, thành phố Hòa Bình
951 1933/QĐ-UBND 06/09/2022 Quyết định Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Thành Lập thuê đất bổ sung để mở đường vào mỏ và làm hào khai thác, làm đường lên núi dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến đá vôi thành vật liệu xây dựng thông thường tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn
952 70/QĐ-UBND 06/09/2022 Quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở Đồng Xạ tại xóm Đồng Xạ, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình
953 1920/QĐ-UBND 06/09/2022 Quyết định Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại xã Thạch Yên, huyện Cao Phong
954 1918/QĐ-UBND 06/09/2022 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Phát triển nghỉ dưỡng Ngoại Ô thuê đất thực hiện dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng hồ Dụ tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
955 1932/QĐ-UBND 06/09/2022 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư BENK thuê đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu nội và ngoại thất tại Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
956 1907/QĐ-UBND 06/09/2022 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất (đợt 1) cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lương Sơn để đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở bên bờ Sông Bùi (giai đoạn 1) tại thị trấn Lương Sơn và xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
957 173/TB-SYT 05/09/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 29/8/2022 đến hết ngày 04/9/2022)
958 1890/QĐ-UBND 31/08/2022 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Đức An Hòa Bình thuê đất đầu tư xây dựng dự án Cơ sở sản xuất gạch không nung tại xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
959 1877/QĐ-UBND 31/08/2022 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Sơn để đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở tại Đồng Vôi, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
960 412/BC-SYT 31/08/2022 Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tuần từ 25/8/2022 đến 31/8/2022