DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
921 438/BC-SYT 29/09/2022 Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tuần từ 22/9/2022 đến 28/9/2022
922 3466/SXD-QLN&TTBĐS 28/09/2022 Về việc thông báo về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình trên đất đối với 34 thửa đất do Chủ đầu tư đề nghị tại dự án nhà ở Khu Trung tâm thương mại, dịch vụ bờ trái Sông Đà
923 2079/QĐ-UBND 28/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
924 187/TB-SYT 27/09/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 19/9/2022 đến hết ngày 25/9/2022)
925 1667/UBND-KTN 26/09/2022 Công văn cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại xóm Mỏ và tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn (giai đoạn 1)
926 81/QĐ-UBND 26/09/2022 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Mông Hóa tại phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình
927 2041/QĐ-UBND 22/09/2022 Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Hòa Bình
928 79/QĐ-UBND 22/09/2022 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở bên bờ sông Bùi, huyện Lương Sơn (giai đoạn 2)
929 434/BC-SYT 22/09/2022 Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tuần từ 15/9/2022 đến 21/9/2022
930 2049/QĐ-UBND 22/09/2022 Quyết định Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Thủy thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại các xã Bảo Hiệu, Ngọc Lương, Phú Lai và thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy
931 182/TB-SYT 20/09/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 12/9/2022 đến hết ngày 18/9/2022)
932 2627/PNVVH 16/09/2022 Đăng thông báo việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
933 2618/TB-HĐ 16/09/2022 Thông báo công khai Về đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy
934 124/QĐ-SXD 16/09/2022 Quyết định vv công bố chỉ số giá xây dựng tháng 8 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
935 35/QĐ-UBND 16/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
936 2003/QĐ-UBND 16/09/2022 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Hà Linh thuê đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất vật liệu trang trí nội thất nhôm - nhựa Hà Linh tại Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
937 32/QĐ-UBND 15/09/2022 Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
938 33/QĐ-UBND 15/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình
939 421/BC-SYT 15/09/2022 Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tuần từ 08/9/2022 đến 14/9/2022
940 34//QĐ-UBND 15/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình