DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
901 3624/SXD-KT&VLXD 12/10/2022 Về việc công bố giá một số vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 9 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
902 193/TB-SYT 10/10/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 03/10/2022 đến hết ngày 09/10/2022)
903 2874/PNVVH 10/10/2022 Về việc tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi sáng tác âm nhạc tỉnh Hòa Bình năm 2022.
904 36/QĐ-UBND 07/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Hòa Bình
905 444/BC-SYT 07/10/2022 Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tuần từ 29/9/2022 đến 05/10/2022
906 2217/QĐ-UBND 07/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
907 2226/QĐ-UBND 07/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
908 2226/QĐ-UBND 07/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
909 2217/QĐ-UBND 07/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
910 68/HĐGTVHNT 06/10/2022 Thông tin tuyên truyền về đợt xét tặng Giải thưởng VHNT tỉnh Hòa Bình
911 37/QĐ-UBND 05/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
912 190/TB-SYT 05/10/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 26/9/2022 đến hết ngày 02/10/2022)
913 2187/QĐ-UBND 05/10/2022 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất (đợt 1) cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu nhà ở tại phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình
914 2203/QĐ-UBND 05/10/2022 Quyết định Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất (đợt 1) cho Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh thực hiện dự án Khu đô thị mới Trung Minh A tại phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình
915 2157/QĐ-UBND 03/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận,trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
916 2136/QĐ-UBND 30/09/2022 Quyết định Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại các xã Liên Sơn, Cao Sơn và Cao Dương, huyện Lương Sơn
917 83/QĐ-UBND 30/09/2022 Quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở Nông Giang, Tổ 2, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình
918 2135/QĐ-UBND 30/09/2022 Quyết định Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Dệt Kim Supertex-Tân Lạc thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy dệt kim Supertex-Tân Lạc tại xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc
919 173/NQ-HĐND 29/09/2022 Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2022 trên địa bàn tỉnh hòa Bình (bổ sung lần 4)
920 438/BC-SYT 29/09/2022 Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tuần từ 22/9/2022 đến 28/9/2022