DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
881 182/NQ-VHĐND 20/10/2022 Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số công trình, dự án xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025
882 183/NQ-HĐND 20/10/2022 Nghị quyết ban hành Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025
883 185/NQ-HĐND 20/10/2022 Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ và mẫu hồ sơ trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021 - 2025
884 184/NQ-HĐND 20/10/2022 Nghị quyết ban hành Quy định cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
885 190/NQ-HĐND 20/10/2022 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm công tác xã hội của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hòa Bình
886 194/NQ-HĐND 20/10/2022 Nghị quyết về đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
887 90/QĐ-UBND 20/10/2022 Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở thị trấn Bo, huyện Kim Bôi.
888 187/NQ-HĐND 20/10/2022 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000-Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình) (Đề nghị các đồng chí cập nhật bản chuẩn)
889 192/NQ-HĐND 20/10/2022 Nghị quyết bổ sung kế hoạch chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương năm 2022 tỉnh Hòa Bình
890 197/NQ-HĐND 20/10/2022 Nghị quyết về việc quyết định bổ sung biên chế giáo viên năm học 2022 - 2023
891 187/NQ-HĐND 20/10/2022 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án: Đường Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoàn từ Km19+000-Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình)
892 196/NQ-HĐND 20/10/2022 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
893 195/NQ-HĐND 20/10/2022 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư DỰ án Trung tâm Y tế huyện Cao PHong, tỉnh Hòa Bình
894 2385/QĐ-UBND 20/10/2022 Quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà vườn cao cấp (Golden Farm) tại xã Sào Báy, huyện Kim Bôi.
895 89/UBND-KTTH 20/10/2022 Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc.
896 2375/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp
897 2380/QĐ-UBND 19/10/2022 Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Thương mại Hải Ngân thuê đất thực hiện dự án xây dựng Cửa hàng xăng dầu Hải Ngân tại thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc
898 146/QĐ-SXD 18/10/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 9 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
899 198/TB-SYT 17/10/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 16/10/2022)
900 448/BC-SYT 13/10/2022 Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tuần từ 06/10/2022 đến 12/10/2022