DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
861 66/TB-SKHĐT 28/10/2022 Về việc Gia hạn thời gian mời quan tâm dự án Khu nhà ở sinh thái và dịch vụ thương mại Hạ Bì (Habi Valley) tại thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
862 463/BC-SYT 27/10/2022 Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tuần từ 20/10/2022 đến 26/10/2022
863 2458/QĐ-UBND 27/10/2022 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Xuân Thiện Hoà Bình thuê đất (đợt 1) thực hiện xây dựng cảng Xuân Thiện Lạc Thuỷ thuộc dự án Nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện Hoà Bình tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình
864 2465/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Mông Hóa tại phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
865 2453/QĐ-UBND 27/10/2022 Quyết định thu hồi đất do Công ty TNHH Hai thành viên Sông Bôi - Thăng Long không còn nhu cầu sử dụng tại xã Đồng Tâm, xã Phú Thành, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy để bàn giao nguyên trạng cho Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định
866 2457/QĐ-UBND 27/10/2022 Quyết định điều chỉnh Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Golf An Việt Hòa Bình thuê đất (đợt 1) thực hiện đầu tư xây dựng Sân golf Phúc Tiến tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình
867 2455/QĐ-UBND 27/10/2022 Quyết định Về việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện Hòa Bình - Tiểu dự án 2 Cảng Xuân Thiện Lạc Thủy (đợt 2) tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy
868 2452/QĐ-UBND 27/10/2022 Quyết định thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Thanh Hà - Hòa Bình không còn nhu cầu sử dụng tại thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy để bàn giao nguyên trạng cho Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định
869 2451/QĐ-UBND 27/10/2022 Quyết định thu hồi đất, giao đất cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Đà Hòa Bình sử dụng và chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Ủy ban nhân dân phường Dân Chủ quản lý tại phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình
870 2456/QĐ-UBND 27/10/2022 Quyết định Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện Hòa Bình - Tiểu dự án 2 Cảng Xuân Thiện Lạc Thủy (đợt 2) tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy
871 2450/QĐ-UBND 27/10/2022 Quyết định thu hồi đất và giao đất cho Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đà Hòa Bình sử dụng tại phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình
872 4828/CTHBI-QLN 26/10/2022 Về việc Công khai Người nộp thuế nợ thuế
873 200/TB-SYT 24/10/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 17/10/2022 đến hết ngày 23/10/2022)
874 460/BC-SYT 21/10/2022 Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tuần từ 13/10/2022 đến 19/10/2022
875 2395/QĐ-UBND 21/10/2022 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lương Sơn để đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở bên bờ Sông Bùi (giai đoạn 2) tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
876 91/QĐ-UBND 21/10/2022 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu Nhà ở tại tổ 5, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình.
877 92/QĐ-UBND 21/10/2022 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở tại tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình.
878 182/NQ-VHĐND 20/10/2022 Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số công trình, dự án xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025
879 185/NQ-HĐND 20/10/2022 Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ và mẫu hồ sơ trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021 - 2025
880 186/NQ-HĐND 20/10/2022 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án Đường tránh thị trấn Vụ BẢn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình