DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
841 2681/QĐ-UBND 11/11/2022 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất (đợt 1) cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tân Lạc thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng khu dân cư mới tại thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc
842 481/BC-SYT 10/11/2022 Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tuần từ 04/11/2022 đến 09/11/2022
843 2648/QĐ-UBND 09/11/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 23/2/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
844 206/TB-SYT 07/11/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 31/10/2022 đến hết ngày 06/11/2022)
845 4977/TB-CTHBI 07/11/2022 Chương trình trao thưởng "Hóa đơn may mắn" Quý II và Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
846 4447/SKHĐT-KTĐN 07/11/2022 Về việc đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
847 468/BC-SYT 04/11/2022 Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tuần từ 27/10/2022 đến 03/11/2022
848 2608/QĐ-UBND 04/11/2022 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Sơn để đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở tại Đồng Vôi (phía trên đường QH4), thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
849 96/QĐ-UBND 04/11/2022 Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất bê tông thương phẩm tại mỏ đá Đồng Ấm, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn.
850 382/HĐND-CTHĐND 03/11/2022 Đính chính Nghị quyết số 187/NQ-HĐND ngày 20/10/2022
851 39/QĐ-UBND 03/11/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
852 2562/QĐ-UBND 02/11/2022 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Sơn để đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở tại Đồng Vôi (khu nhà sàn cũ), thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
853 2512/QĐ-UBND 02/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
854 2569/QĐ-UBND 02/11/2022 Công bố danh mục luồng đường thủy nội địa địa phương Sông Bôi và các luồng nhánh trên hồ Hòa Bình
855 203/TB-SYT 31/10/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 24/10/2022 đến hết ngày 30/10/2022)
856 2479/QĐ-UBND 28/10/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
857 2494/QĐ-UBND 28/10/2022 Quyết định Về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý tại phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình
858 2495/QĐ-UBND 28/10/2022 Quyết định Về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất Trụ sở Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đà Bắc
859 2493/QĐ-UBND 28/10/2022 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất cho Giáo xứ Mường Cắt xây dựng Nhà xứ, nhà học giáo lý, các công trình phụ trợ tại xóm Mới Nang, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
860 2079/QĐ-UBND 28/10/2022 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình