DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
801 3096/QĐ-UBND 06/12/2022 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
802 3077/QĐ-UBND 06/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
803 45/QĐ-UBND 05/12/2022 Ban hành Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
804 78/TB-SKHĐT 05/12/2022 Gia hạn thời gian mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất
805 103/QĐ-UBND 05/12/2022 Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Đồng Bái (F-Home) tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn
806 232/TB-SYT 05/12/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 28/11/2022 đến hết ngày 04/12/2022)
807 3060/QĐ-UBND 02/12/2022 Quyết định điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần thương mại Dạ Hợp thuê đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp bờ trái sông Đà tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình
808 3061/QĐ-UBND 02/12/2022 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Tập đoàn công nghiệp Nam Thái thuê đất thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Nhôm Gia Anh-Galco tại Khu công nghiệp Mông Hóa, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình
809 44/QĐ-UBND 02/12/2022 Quyết định Ban hành Quy định chi tiết một số điều thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
810 229/TB-SYT 01/12/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 21/11/2022 đến hết ngày 27/11/2022)
811 3039/QĐ-UBND 01/12/2022 Quyết định điều chỉnh Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng trụ sở liên cơ quan tỉnh (kết hợp bãi đổ thải phục vụ dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng) (đợt 1) (điều chỉnh lần 1)
812 3025/QĐ-UBND 30/11/2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2022 (điều chỉnh bổ sung lần 2)
813 2989/QĐ-UBND 29/11/2022 Quyết định điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 08/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cho Công ty TNHH Hạnh Đạt thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất thương mại dịch vụ gỗ Long Hưng tại xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn
814 102/QĐ-UBND 29/11/2022 Quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở và dịch vụ cộng đồng tại xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
815 2990/QĐ-UBND 29/11/2022 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Một thành viên Ánh Hồng thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu Ánh Hồng tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn
816 198/NQ-HĐND 29/11/2022 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000-Km53+000) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
817 2084/UBND-KTN 28/11/2022 Công văn cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu dân cư thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc (Giai đoạn 1)
818 2904/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
819 513/BC-SYT 25/11/2022 Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tuần từ 17/11/2022 đến 23/11/2022
820 2867/QĐ-UBND 25/11/2022 Quyết định chấm dứt thực hiện Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thu hồi đất và giao đất cho Uỷ ban nhân dân huyện Lương Sơn quy hoạch khu dân cư