DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
741 15/QĐ-UBND 03/01/2023 Quyết định Về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
742 3440/QĐ-UBND 30/12/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025
743 3439/QĐ-UBND 30/12/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình năm 2023
744 3438/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định cho phép Công ty Cổ phần du lịch thung lũng Nữ Hoàng chuyển mục đích sử dụng đất (đợt 1) để thực hiện dự án Khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí thung lũng Nữ Hoàng tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn
745 3432/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng HDT thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đồng Tâm tại xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
746 3404/QĐ-UBND 29/12/2022 Quyết định thu hồi đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy thực hiện giao đất tái định cư cho 01 hộ bị ảnh hưởng dự án Đường nối từ chùa Tam Chúc đi chùa Bái Đính tại xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy
747 4037/SYT-KHTC 29/12/2022 Đề nghị đăng tải KQLCNT mua sắm TBYT trên cổng thông tin điện tử của tỉnh
748 3387/QĐ-UBND 28/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
749 46/QĐ-UBND 28/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
750 108/QĐ-UBND 28/12/2022 Quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư số 3 Nam Quảng Trường, thành phố Hòa Bình
751 47/QĐ-UBND 28/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình
752 3360/QĐ-UBND 27/12/2022 Quyết định thu hồi đất và Cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ MIVI Hòa Bình thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án Khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Rạng, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn
753 4659/SXD-QLN&TTBĐS 27/12/2022 Về việc Đăng tải thông tin các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện; Các dự án bất động sản đủ điều huy động vốn, chuyển nhượng, bán trên địa bàn và Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (tháng 12/2022)
754 247/TB-SYT 27/12/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 19/12/2022 đến hết ngày 25/12/2022)
755 3371/QĐ-UBND 27/12/2022 Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Uỷ ban nhân dân thành phố Hòa Bình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các phường Quỳnh Lâm, Dân Chủ, Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình
756 4646/SXD-QLN&TTBĐS 26/12/2022 Về việc thông báo dự án Khu nhà ở tại Xóm Cời và xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đủ điều kiện bán nhà ở và bất động sản hình thành trong tương lai
757 3349/QĐ-UBND 26/12/2022 Về việc Công bố Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2022
758 3351/QĐ-UBND 26/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Công bố danh sách tổ chức Giám định tư pháp, Giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
759 167/TB-ĐG 23/12/2022 Đấu giá quyền sử dụng đất
760 579/BC-SYT 23/12/2022 Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tuần từ 15/12/2022 đến 21/12/2022