DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
681 46/QĐ-UBND 28/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
682 3387/QĐ-UBND 28/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
683 3371/QĐ-UBND 27/12/2022 Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Uỷ ban nhân dân thành phố Hòa Bình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các phường Quỳnh Lâm, Dân Chủ, Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình
684 247/TB-SYT 27/12/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 19/12/2022 đến hết ngày 25/12/2022)
685 4659/SXD-QLN&TTBĐS 27/12/2022 Về việc Đăng tải thông tin các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện; Các dự án bất động sản đủ điều huy động vốn, chuyển nhượng, bán trên địa bàn và Cảnh báo rủi ro khi mua bán đất nền chưa đủ điều kiện kinh doanh tại các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (tháng 12/2022)
686 3360/QĐ-UBND 27/12/2022 Quyết định thu hồi đất và Cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ MIVI Hòa Bình thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án Khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Rạng, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn
687 3349/QĐ-UBND 26/12/2022 Về việc Công bố Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2022
688 4646/SXD-QLN&TTBĐS 26/12/2022 Về việc thông báo dự án Khu nhà ở tại Xóm Cời và xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đủ điều kiện bán nhà ở và bất động sản hình thành trong tương lai
689 3351/QĐ-UBND 26/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Công bố danh sách tổ chức Giám định tư pháp, Giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
690 3327/QĐ-UBND 23/12/2022 Quyết định điều chỉnh các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Bất động sản An Thịnh Hoà Bình thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Lương Sơn (Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 20/9/2005, số 2192/QĐ-UBND ngày 10/9/2007, số 1288/QĐ-UBND ngày 11/9/2014 và số 1565/QĐ-UBND ngày 27/8/2015)
691 579/BC-SYT 23/12/2022 Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tuần từ 15/12/2022 đến 21/12/2022
692 167/TB-ĐG 23/12/2022 Đấu giá quyền sử dụng đất
693 94/HVHNT-VP 20/12/2022 Phối hợp thông tin tuyên truyền về kết quả đề cử Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh giai đoạn 2016-2020, năm 2022
694 240/TB-SYT 19/12/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 12/12/2022 đến hết ngày 18/12/2022)
695 2241/UBND-KTN 19/12/2022 Công văn cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu nhà ở tại xóm Mỏ, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn (đợt 1)
696 561/BC-SYT 15/12/2022 Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tuần từ 08/12/2022 đến 14/12/2022
697 237/TB-SYT 13/12/2022 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 05/12/2022 đến hết ngày 11/12/2022)
698 3186/QĐ-UBND 12/12/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình
699 205/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
700 211/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 111/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030