DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
5741 06/CT-UBND 09/03/2010 Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng
5742 06/2010/QĐ-UBND 09/03/2010 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình
5743 14/2010/QĐ-TTg 02/03/2010 Về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
5744 294/QĐ-BTTTT 23/02/2010 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo điều tra thống kê toàn quốc về điện thoại, internet và nghe nhìn năm 2010
5745 01/CĐ-UBND 13/02/2010 Về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2009 - 2010
5746 02/CT-BTTTT 11/02/2010 Về tổ chức đón Tết Nguyên Đán Canh Dần năm 2010
5747 168/UBND-NC 11/02/2010 V/v Đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Dần 2010
5748 05/CT - UBND 10/02/2010 Về việc đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước năm 2010
5749 35/CT/TU 09/02/2010 Về đẩy mạnh công tác phát triển Đảng từ đoàn viên, đoàn viên ưu tú trong học sinh, sinh viên các trường, đoàn viên thanh niên đi làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang
5750 04/CT - UBND 09/02/2010 Tăng cường các biện pháp cấp bách trong quản lý bảo vệ rừng.
5751 03/CT-UBND 01/02/2010 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước
5752 119/QĐ-UBND 01/02/2010 Về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2010
5753 03/2010/QĐ-UBND 22/01/2010 Ban hành Quy chế quản lý và hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình
5754 01/CT-UBND 21/01/2010 Về việc tổ chức “ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Dần năm 2010
5755 02/2010/QĐ - UBND 19/01/2010 Về việc Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển ngành chăn nuôi giai đoạn 2010 - 2015 của tỉnh Hoà Bình
5756 01/2010/QĐ-UBND 19/01/2010 Về việc Ban hành Quy chế trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy
5757 01/CT-BTTTT 14/01/2010 Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2010
5758 20/CT-UBND 31/12/2009 Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần 2010
5759 21/CT-UBND 31/12/2009 Về nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2010
5760 43/2009/TT-BTTTT 30/12/2009 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu