DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
5721 703/QĐ-UBND 05/05/2010 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010
5722 40/MH-UBND 04/05/2010 Giấy mời họp tập huấn nghiệp vụ điều tra thống kê về hiện trạng phổ cập điện thoại, internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010
5723 641/QĐ - UBND 28/04/2010 Quyết định về việc công bố dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
5724 25/QĐ-BCĐ 28/04/2010 Quyết định về việc thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010 tỉnh Hòa Bình
5725 593/QĐ-UBND 28/04/2010 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Hòa Bình
5726 660/QĐ-UBND 27/04/2010 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010 tại tỉnh Hòa Bình
5727 587/QĐ-UBND 22/04/2010 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh
5728 07/CT-UBND 22/04/2010 Chỉ thị về công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2010
5729 1185/TB-VPUBND 22/04/2010 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2010
5730 579/QĐ- UBND 21/04/2010 Về việc phê duyệt kế hoạch Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường và kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới tỉnh Hòa Bình năm 2010
5731 1164/BTTTT-KHTC 20/04/2010 Hướng dẫn thực hiện Phương án điều tra thống kê
5732 508/QĐ-UBND 16/04/2010 Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hòa Bình
5733 43/2010/NĐ- CP 15/04/2010 Nghị định 43/2010/NĐ- CP về đăng ký doanh nghiệp
5734 30/BC-UBND 14/04/2010 Tình hình phát triển KTXH quý I năm 2010
5735 422/CT-TTg 12/04/2010 Về việc tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông
5736 01/2010/TT-BTC 12/04/2010 Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị. hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
5737 1022/BTTTT-KHTC 09/04/2010 Công văn về việc triển khai Quyết định số 420/QĐ-TTg của Thủ tướng CP về điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010
5738 470/QĐ-BTTTT 07/04/2010 Mẫu phiếu 06: Phiếu điều tra các trạm phát tín hiệu đang được đài PTTH sử dụng
5739 470/QĐ-BTTTT 07/04/2010 Mẫu phiếu 05: Phiếu điều tra hạ tầng và dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp
5740 470/QĐ-BTTTT 07/04/2010 Mẫu phiếu 04: Phiếu điều tra điện thoại, internet và nghe nhìn ở cấp Thôn