DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
2041 150/KH-UBND 16/10/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
2042 2501/QĐ-UBND 16/10/2020 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao UBND thành phố Hòa Bình để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư di dân sạt lở đất tại đồi Sim, xóm Tiểu Khu, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình
2043 2500/QĐ-UBND 16/10/2020 Quyết định Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Năng lượng gỗ HP thuê đất để xây dựng Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng gỗ và viên nén thức ăn gia súc tại Cụm công nghiệp Phú Thành 2, xã Phú Thành, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình
2044 7240/VPUBND-PNC 16/10/2020 Công văn V/v đăng tải kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập phường Quỳnh Lâm và phường Trung Minh
2045 04/CV/TU 16/10/2020 Công văn v/v thực hiện kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị
2046 2479/QĐ-UBND 15/10/2020 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình
2047 2478/QĐ-UBND 15/10/2020 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
2048 2476/QĐ-UBND 15/10/2020 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình
2049 2477/QĐ-UBND 15/10/2020 Quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình
2050 2471/QĐ-UBND 14/10/2020 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
2051 2467/QĐ-UBND 13/10/2020 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Nhà ở thương mại (Shophouse) tại phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (đợt 1)
2052 2461/QĐ-UBND 13/10/2020 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ sở giáo dục, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2053 201/TTR-SKHDT 13/10/2020 Tờ trình Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
2054 01/CT/TU 13/10/2020 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Hòa Bình theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018/ của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên
2055 148/KH-UBND 12/10/2020 Kế hoạch tiêm bổ sung Vắc xin bại liệt năm 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2056 2457/QĐ-UBND 12/10/2020 Quyết định Bổ sung danh mục dự án nhà ở vào Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình hàng năm và 05 năm giai đoạn 2017-2021
2057 9/CĐ-UBND 12/10/2020 CÔNG ĐIỆN: V/v chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông
2058 2436/QĐ-UBND 09/10/2020 Quyết định Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030
2059 2414/QĐ-UBND 07/10/2020 Quyết định Về việc công bố địa điểm tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức Hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021
2060 1700/UBND-PNNTN 07/10/2020 Công văn tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2061 336/BC-UBND 06/10/2020 Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08 NQ/TW của Bộ Chính trị
2062 2395/QĐ-UBND 06/10/2020 Quyết định Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình
2063 2381/QĐ-UBND 06/10/2020 Quyết định Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
2064 932/BC/TU 06/10/2020 Báo cáo sơ keét 3 năm kết quả thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 30/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
2065 574/KL/TU 06/10/2020 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
2066 2745/SNV-NVTDKT 05/10/2020 Công văn /v đăng tải thông tin lấy ý kiến đối với tập thể đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba
2067 2373/QĐ-UBND 05/10/2020 Quyết định Đề nghị công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hòa giải thương mại và Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
2068 142/KH-UBND 02/10/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kết luận số 571-KL/TU ngày 14/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Số 12-NQ/TU, ngày 06/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷvề đẩy mạnh công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2016-2020
2069 2352/QĐ-UBND 30/09/2020 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình
2070 141/KH-UBND 29/09/2020 Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 củaBộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
2071 2683/SNV-XDCQ&CTTN 29/09/2020 Công văn V/v báo cáo tổng kết thực hiện thực hiện Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2017 - 2020.
2072 324/BC-UBND 29/09/2020 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và một số nhiệm vụ về xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia quý III/2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2073 18/KH/BCĐDVK 29/09/2020 Kế hoạch thực hiện "Tháng Dân vận: năm 2020
2074 8/CĐ-UBND 29/09/2020 CÔNG ĐIỆN: V/v đảm bảo an toàn khi nhà máy thủy điện Hòa Bình xả lũ
2075 2306/QĐ-UBND 28/09/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác làm việc tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2020
2076 6661/TB-VPUBND 25/09/2020 THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng kết Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2012 - 2020”
2077 1092/STP-HCTP 24/09/2020 Công văn phối hợp triển khai Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình
2078 2286/QĐ-UBND 23/09/2020 Quyết định v/v Chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Một thành viên Trương Gia Hoà Bình thuê đất xây dựng Nhà máy sản xuất than sinh học Trương Gia tại xã Hưng Thi, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình
2079 2273/QĐ-UBND 23/09/2020 Quyết định Về việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đối với khu vực đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình
2080 922/BC/TU 23/09/2020 Báo cáo lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm
2081 2255/QĐ-UBND 22/09/2020 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình.
2082 924/BC/TU 22/09/2020 Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 25/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
2083 573/KL/TU 22/09/2020 Kết luận của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 25/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
2084 2248/QĐ-UBND 18/09/2020 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 301-KH/TU ngày 24/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
2085 17/QĐ-UBND 17/09/2020 Quyết định Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình
2086 3002/SXD-QLN&TTBĐS 17/09/2020 Công văn Vv đăng tải thông tin các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện huy động vốn, chuyển nhượng, bán trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2087 1660/QĐ/TU 17/09/2020 Quyết định v/v ban hành Quy định hoạt động tác nghiệp của phóng viên báo chí tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
2088 135/KH-UBND 17/09/2020 KẾ HOẠCH Thực hiện Ngày Pháp luật năm 2020
2089 2222/QĐ-UBND 17/09/2020 Quyết định việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
2090 63/CT/TU 17/09/2020 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2021-2026
2091 2211/QĐ-UBND 16/09/2020 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận/không tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2092 571/KL/TU 16/09/2020 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 06/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020
2093 570/KL/TU 16/09/2020 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 26/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế
2094 918/BC/TU 16/09/2020 Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 06/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020
2095 917/BC/TU 16/09/2020 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 26/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế
2096 2204/QĐ-UBND 15/09/2020 Quyết định Về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Một thành viên chăn nuôi Chí Thiện thuê đất thực hiện dự án Chăn nuôi bò thịt áp dụng công nghệ cao và trồng cây ăn quả tại xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
2097 2434/SKHĐT-ĐKKD 14/09/2020 Công văn V/v: Đề nghị đăng tải dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
2098 309/NQ-HĐND 11/09/2020 Nghị quyết cho ý kiến phương án điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020 nguồn thu ngân sách trung ương 2018, nguồn vốn nước ngoài
2099 308/NQ-HĐND 11/09/2020 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020; phân bổ chi tiết vốn năm 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu
2100 306/NQ-HĐND 11/09/2020 Nghị quyết về thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2020 (lần 3) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình