DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
541 1404/QĐ-UBND 28/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
542 1868/TB-SGTVT 28/06/2023 Thông báo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hòa Bình 28-01S hoạt động trở lại
543 29/TB-ĐG 27/06/2023 Đấu giá quyền sử dụng đất (lần 3)
544 241/TB-CAT-PTM 26/06/2023 Quyết định thành lập Tổ tư vấn, hỗ trợ công đồng doanh nghiệp trong lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình
545 1338/QĐ-UBND 23/06/2023 Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Xuân Thiện Hoà Bình thuê đất (đợt 3) để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện Hoà Bình tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thuỷ
546 15/QĐ-UBND 23/06/2023 Quyết định Bãi bỏ Điểm d, Khoản 3, Điều 11 Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 4/2022/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
547 65/TB-STC 22/06/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính (ngày 22/6/2023)
548 36/QĐ-UBND 21/06/2023 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị thương mại và nhà ở Sông Bùi tại thị trấn Lương Sơn, xã Tân Vinh, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn.
549 1027/QĐ-UBND 19/06/2023 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Xi măng Thành Thắng Group thuê đất (Đợt 1) để thực hiện dự án Khai thác mỏ đá sét làm nguyên liệu xi măng tại xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình
550 1306/QĐ-UBND 19/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
551 1729/TB-SGTVT 19/06/2023 Hiệu lực thi hành và nội dung Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 02/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVTngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
552 1305/QĐ-UBND 16/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
553 1290/QĐ-UBND 16/06/2023 Quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu để tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất
554 14/QĐ-UBND 14/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
555 59/TB-STC 14/06/2023 Danh sách đăng ký giá, kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức, đơn vị đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính
556 85/QĐ-SXD 13/06/2023 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 5 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
557 1789/SXD-KT&VLXD 09/06/2023 Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
558 1242/QĐ-UBND 09/06/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình
559 1229/QĐ-UBND 08/06/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
560 1202/QĐ-UBND 07/06/2023 Về việc điều chỉnh Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình