DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 428/SYT-KHTC 21/02/2024 Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm TTBYT của BVĐk tỉnh
2 36/SYT-TCHC 05/01/2024 Đề nghị đăng tải KQLCNT mua sắm máy tính tập trung năm 2023 trên cổng thông tin điện tử tỉnh
3 2389/SYT-KHTC 16/08/2023 Đề nghị đăng tải KQLCNT mua sắm thiết bị y tế trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh
4 94/TB-SYT 30/05/2023 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 22/5/2023 đến hết ngày 28/5/2023)
5 129/BC-SYT 25/05/2023 Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Từ ngày 18/5/2023 đến ngày 24/5/2023)
6 91/TB-SYT 22/05/2023 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 15/5/2023 đến hết ngày 21/5/2023)
7 124/BC-SYT 19/05/2023 Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Từ ngày 11/5/2023 đến ngày 17/5/2023)
8 87/TB-SYT 16/05/2023 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 08/5/2023 đến hết ngày 14/5/2023)
9 79/TB-SYT 08/05/2023 THÔNG BÁO Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 01/5/2023 đến hết ngày 07/5/2023)
10 78/TB-SYT 05/05/2023 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 24/4/2023 đến hết ngày 30/4/2023)
11 99/BC-SYT 04/05/2023 Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Từ ngày 27/4/2023 đến ngày 03/5/2023)
12 97/BC-SYT 28/04/2023 Tình hình dịch bệnh COVID-19 (Từ ngày 20/4/2023 đến ngày 26/4/2023)
13 62/TB-SYT 17/04/2023 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 10/4/2023 đến hết ngày 16/4/2023)
14 36/TB-SYT 06/03/2023 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 27/02/2023 đến hết ngày 05/3/2023)
15 40/BC-SYT 02/03/2023 Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 28/02/2023)
16 28/TB-SYT 27/02/2023 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 20/02/2023 đến hết ngày 26/02/2023)
17 20 /TB-SYT 13/02/2023 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 06/02/2023 đến hết ngày 12/02/2023)
18 17 /TB-SYT 06/02/2023 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 30/01/2023 đến hết ngày 05/02/2023)
19 9 /TB-SYT 30/01/2023 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
20 8/TB-SYT 17/01/2023 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 09/01/2023 đến hết ngày 15/01/2023)