DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 163/TB-ĐG 07/12/2021 Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở tại xóm Yên Kim, xã Yen Nghiệp, Huyện Lạc Sơn
2 162/TB-ĐG 07/12/2021 Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án khu nhà ở tại xóm Đổn, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn
3 1677/STP-HCBTTP 01/10/2021 Tham gia góp ý vào Dự thảo Quyết định quy định mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
4 37/NQ-HĐND 30/09/2021 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 446
5 1317/STP-VP 16/08/2021 V/v góp ý kiến vào dự thảo Quyết ban hành Quy định điều kiện, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
6 1092/STP-HCTP 24/09/2020 Công văn phối hợp triển khai Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình
7 893/TB-STP 12/08/2020 Thông báo Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển vào làm việc tại phòng chuyên môn thuộc Sở tư pháp
8 1926/STP-PBGDPL 06/09/2017 Công văn về việc đăng tải danh sách Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình
9 780/STP- PBGDPL 21/05/2015 Về việc thông báo đáp án cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
10 360/STP-BTTP 16/03/2015 Về việc Công bố danh sách tổ chức bán đấu giá tài sản và đấu giá viên
11 360/STP-BTTP 16/03/2015 Về việc công bố danh sách tổ chức bán đấu giá tài sản và đấu giá viên
12 355/TB-STP 13/03/2015 Thông báo đề nghị rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền
13 290/CV- STP 05/03/2015 Về việc thực hiện cuộc thi viết " tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
14 318/TB-BĐG 12/12/2014 Thông báo (Đợt 5) Gia hạn đấu giá quyền sử dụng 08 lô đất ở còn lại tại khu Tân Thành, thị trấn Bo, huyện kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
15 72/TB - BĐG 13/12/2011 Thông báo Thay đổi thời gian mở cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị tại khu Trung tâm thương mại - Dịch vụ Bờ trái Sông Đà
16 47/TB - BĐG 14/11/2011 Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất đô thị tại khi Trung tâm Thương mại - Dịch vụ bờ trái Sông Đà