DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 2195/UBND-KTN 08/12/2023 Về việc lập danh mục dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư
2 2698/QĐ-UBND 21/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm thuộc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Hòa Bình
3 258/2023/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết quy định mức tặng quà đối với chiến khu cách mạng; cơ sở điều dưỡng người có công; người có công và thân nhân người có công với cách mạng và một số đối tượng khác nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; Tết Nguyên đán; ngày Quốc khánh 02/9 hằng năm và các sự kiện, ngày lễ đặc biệt khác của tỉnh, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
4 254/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện bắt buộc, người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện may túy công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng
5 905/QĐ-UBND 05/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
6 217/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Nghị quyết bãi bỏ Điều 2, Nghị quyết số 129/2009/NQ-HĐND ngày 29/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với công tác thể dục, thể thao; chữa trị cai nghiện, hỗ trợ cho cán bộ đi học, hỗ trợ và thù lao cộng tác viên dân số và mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực
7 196/NQ-HĐND 20/10/2022 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
8 242/QĐ-UBND 11/02/2022 Về việc công bố danh thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình
9 104/NQ-HĐND 22/01/2022 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Di dân tái định cư vùng thiên tai xóm Chầm, xã Thạch Yên và kè chống sạt lở ổn định dân cư suối Bưng khu vực xã Thu Phong, xã Hợp Phong, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong
10 61/QĐ-UBND 13/01/2022 Về việc công bố danh thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình
11 3003/QĐ-UBND 15/12/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng chính sách xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
12 49/NQ-HĐND 09/12/2021 Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
13 1996/TB - LĐTBXH 11/10/2021 Thông báo về việc hỗ trợ thủ tục và đón công dân tỉnh Hoà Bình đang tạm trú/ lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minhvà các tỉnh phía Nam
14 21/2021/NQ-HĐND 29/07/2021 Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025
15 1034/QĐ-UBND 20/05/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình
16 1455/UBND-PVX 27/08/2020 Công văn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021
17 1716/SNV-TĐKT 04/07/2019 Công văn đăng tải thông tin lấy ý kiến đối với tập thể cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc
18 113/TB-MT-BQL 20/11/2018 Thông báo Kết quả ủng hộ quỹ vì người nghèo đợt 3 năm 2018
19 148/2018/ND-CP 24/10/2018 Nghị định Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động
20 1466/BC-LĐTBXH 19/10/2018 Báo cáo kết quả vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2018 (tính đến ngày 12/10/2018)