DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 707/QĐ-UBND 22/04/2024 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
2 376/NQ-HĐND 28/03/2024 Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 03 Trung tâm Y tế huyện, tỉnh Hoà Bình
3 428/SYT-KHTC 21/02/2024 Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm TTBYT của BVĐk tỉnh
4 47/QĐ-UBND 09/01/2024 Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
5 36/SYT-TCHC 05/01/2024 Đề nghị đăng tải KQLCNT mua sắm máy tính tập trung năm 2023 trên cổng thông tin điện tử tỉnh
6 2923/QĐ-UBND 13/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
7 30/QĐ-UBND 07/11/2023 Bãi bỏ Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh từ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Hòa Bình
8 2466/QĐ-UBND 26/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí trong lĩnh vực Dược, Mỹ phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
9 2389/SYT-KHTC 16/08/2023 Đề nghị đăng tải KQLCNT mua sắm thiết bị y tế trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh
10 256/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
11 94/TB-SYT 30/05/2023 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 22/5/2023 đến hết ngày 28/5/2023)
12 129/BC-SYT 25/05/2023 Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Từ ngày 18/5/2023 đến ngày 24/5/2023)
13 91/TB-SYT 22/05/2023 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 15/5/2023 đến hết ngày 21/5/2023)
14 124/BC-SYT 19/05/2023 Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Từ ngày 11/5/2023 đến ngày 17/5/2023)
15 87/TB-SYT 16/05/2023 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 08/5/2023 đến hết ngày 14/5/2023)
16 79/TB-SYT 08/05/2023 THÔNG BÁO Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 01/5/2023 đến hết ngày 07/5/2023)
17 78/TB-SYT 05/05/2023 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 24/4/2023 đến hết ngày 30/4/2023)
18 99/BC-SYT 04/05/2023 Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Từ ngày 27/4/2023 đến ngày 03/5/2023)
19 97/BC-SYT 28/04/2023 Tình hình dịch bệnh COVID-19 (Từ ngày 20/4/2023 đến ngày 26/4/2023)
20 70/TB-SYT 24/04/2023 Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Tính từ ngày 17/4/2023 đến hết ngày 23/4/2023)