DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 1566/UBND-KTTH 12/09/2022 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện dự án đầu tư không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành tại Hướng dẫn số 2008/HD-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình
2 2008/HD-UBND 20/10/2021 Hướng dẫn Trình tự thực hiện dự án đầu tư không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
3 2172/HD-SNV 21/08/2019 Hướng dẫn Về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V
4 493/HD-BCĐ 08/07/2019 HƯỚNG DẪN Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019-2020
5 1220/HĐ-SNV 22/05/2019 Hướng dẫn - Hướng dẫn liên ngành tổng kết phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020 và tôn vinh, khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020
6 55/HD-BCĐPT 12/04/2018 Hướng dẫn Triển khai thực hiện danh hiệu "Làng văn hóa"; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" khi sát nhập, đặt tên, thành lập mới thôn, xóm, tổ dân phố, sáp nhập các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"
7 15/HD/BCĐ 16/03/2018 Hướng dẫn tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
8 29/HD/BTGTU 07/03/2018 Hướng dẫn Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại năm 2018
9 27/HD/BTGTU 06/03/2018 Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018
10 28/HD/BTGTU 06/03/2018 Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển đảo năm 2018
11 26/HD/BTGTU 01/02/2018 Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018
12 25/HD/BTGTU 01/02/2018 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018
13 31/HD-BCĐ 22/12/2017 Hướng dẫn Thực hiện "Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng" năm 2018
14 12/HD/ĐU 01/12/2017 Hướng dẫn Kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017
15 22/HD/BTGTU 25/05/2017 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)
16 249/HD-BCĐ 23/05/2017 Hướng dẫn thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
17 248/HD-BCĐ 23/05/2017 Hướng dẫn Thực hiện công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây xựng nông thôn mới năm 2017
18 03/HD-LSTC-XD 12/05/2017 Hướng dẫn thực hiện giá dịch vụ thoát nước và lộ trình tăng giá đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hòa Bình
19 09/HD/ĐU 04/04/2017 Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí
20 19/HD/BTGTU 20/03/2017 Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí