DocMenu

ElegalDocumentView

Không có dữ liệu!
STT Số và ký hiệu Ngày xuất bản Trích yếu
1 08/CT-UBND 15/05/2024 CHỈ THỊ Về việc tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2 4/CT-UBND 01/02/2021 Về việc tăng cường công tác dồn điền, đổi thửa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
3 07/CT/TU 31/01/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới
4 02/CT-UBND 18/01/2021 Về tổ chức phong trào "Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021
5 01/CT-UBND 12/01/2021 CHỈ THỊ: Về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021
6 04/CT/TU 14/12/2020 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp tỉnh Hòa Bình, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2027
7 01/CT/TU 13/10/2020 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Hòa Bình theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018/ của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên
8 63/CT/TU 17/09/2020 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2021-2026
9 15/CT-UBND 04/09/2020 Chỉ thị Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
10 14/CT-UBND 13/08/2020 Chỉ thị Tăng cường thực hiện Đề án xây dựng, củng cố phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo Quyết định 1747/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
11 13/CT-UBND 12/08/2020 Chỉ thị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hòa Bình tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022
12 62/CT/TU 03/08/2020 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác triển khai thực hiện phong trào "chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"
13 61/CT/TU 24/07/2020 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh
14 11/CT-UBND 16/07/2020 CHỈ THỊ Về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội
15 04/CT-UBND 13/03/2020 Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống lũ bão năm 2020
16 10/CT-UBND 12/08/2019 Chỉ thị Về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
17 09/CT-UBND 01/08/2019 Chỉ thị Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2019
18 08/CT-UBND 17/07/2019 Chỉ thị Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước, tỉnh Hòa Bình năm 2020
19 7/CT-UBND 14/05/2019 Chỉ thị Về việc đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bữa ăn đông người trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
20 5/CT-UBND 12/04/2019 Chỉ thị Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019