ListNewByCategory

Tiếp tục nghiên cứu bổ sung cây gai xanh vào cơ cấu cây trồng của địa phương

(28/11/2022)
Sau 2 năm trồng thử nghiệm, mặc dù hầu như chưa có sự hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước, nhưng diện tích cây gai xanh đã phát triển được trên 250ha ở 6 huyện, thành phố. Diện tích trồng cây gai xanh chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhưng đã trụ lại được với người dân; một số hộ dân đã có sự thay đổi đáng kể về kinh tế gia đình nhờ cây gai xanh. Bước đầu cây gai xanh đã thể hiện được hiệu quả kinh tế so với những cây trồng truyền thống trước đây trên cùng chân đất (cây ngô, sắn). Đồng thời đã chứng minh được việc thực hiện chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân một cách khá chặt chẽ, theo đúng định hướng, đảm bảo các quy định hiện hành.

Triển khai thực hiện Thông báo số 342/TB-VPCP ngày 01/11/2022 của Văn phòng Chính phủ

(28/11/2022)
Để tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện Đề án 06 trong những tháng cuối năm 2022, tạo tiền đề để thực hiện trong năm 2030 và những năm tiếp theo; ngày 23/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2041/UBND-NVK về việc triển khai thực hiện Thông báo số 342/TB-VPCP ngày 01/11/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Năm 2022, tỉnh hoàn thành 18/19 tiêu chí phát triển kinh tế- xã hội

(28/11/2022)
Năm 2022, Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, nhưng giá xăng dầu, chi phí đầu vào, vận tải tăng cao; thiên tai diễn biến phức tạp,... ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ kinh tế, xã hội hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tinh giản biên chế trong các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

(28/11/2022)
Nhằm đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng được yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế; ngày 24/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND về tinh giản biên chế tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022-2026.

Chuyển mục đích sử dụng trên 1.600m2 đất và cho Công ty TNHH Tuấn Phát Hòa Bình thuê đất thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc

(28/11/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2840/QĐ-UBND, ngày 23/11/2022 về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Tuấn Phát Hòa Bình thuê đất thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc, cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng và kho bãi tại thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc.

Kết quả triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

(28/11/2022)
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2022 với 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với từng ngành, lĩnh vực và giao chi tiết cho các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố triển khai thực hiện.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2022

(28/11/2022)
Trong tháng 11 tình hình phát triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh đạt 61.173,02 ha, trong đó một số cây trồng chính. Cây ăn quả có múi: toàn tỉnh đạt 9.687 ha trong đó diện tích kinh doanh đạt 7.429 ha. Chăn nuôi phát triển ổn định. Tổng diện tích nuôi cá ao hồ là 2.700 ha và 4.900 lồng nuôi cá, so với cùng kỳ diện tích không tăng, lồng nuôi cá tăng 200 lồng; sản lượng cá thu hoạch ước đạt 999 tấn, trong đó sản lượng cá khai thác 173 tấn, sản lượng cá nuôi 826 tấn. So với cùng kỳ tăng 120 tấn đạt 113%.

Hiển thị 391 - 400 of 1.535 kết quả.