ListNewByCategory

Thúc đẩy sản xuất trồng trọt xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu

(15/08/2022)
Phát triển nông nghiệp xanh, thích ứng biến đổi khí hậu là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đồng thời duy trì ổn định tăng trưởng của ngành Nông nghiệp, bảo đảm tính kế thừa, phát triển bền vững, hiện đại. Phát triển nông nghiệp xanh yêu cầu sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên có sẵn phục vụ sản xuất, trên cơ sở đảm bảo gắn tăng trưởng với bảo vệ môi trường.

Chủ động phòng, chống sâu bệnh trên cây trồng vụ hè thu

(29/07/2022)
Theo kế hoạch, vụ Mùa, vụ Hè Thu năm nay, toàn tỉnh gieo trồng gần 48 nghìn ha cây hàng năm. Tính tới thời điểm cuối tháng 7, toàn tỉnh đã cơ bản cấy xong diện tích lúa mùa theo kế hoạch. Hiện các địa phương đang tích cực làm đất và gieo trồng cây trồng cạn theo kế hoạch; nhãn đang bắt đầu thu hoạch; cây ăn quả có múi giai đoạn phát triển quả-mọng quả; mía giai đoạn vươn lóng mạnh.

Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện Dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Tú Lý, huyện Đà Bắc

(27/07/2022)
Tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện Dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Tú Lý, huyện Đà Bắc.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2022

(22/07/2022)
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay các địa phương trong tỉnh mới đạt khoảng trên 70% kế hoạch được giao tại Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hòa Bình.

Chính sách hỗ trợ nông nghiệp hữu cơ phát triển

(20/07/2022)
Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và BVTV (Sở Nông nghiệp và PTNT), tính đến tháng 6/2022, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 08 cơ sở được chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam (TCVN 11041:2017) bao gồm: Có 07 cơ sở (04 HTX, 02 tổ hợp tác và 01 doanh nghiệp) sản xuất rau an toàn được chứng nhận với tổng diện tích là 17,1 ha, tổng sản lượng đạt trên 335 tấn/năm. Có 01 cơ sở sản xuất quả có múi được chứng nhận với quy mô 22 ha, sản lượng ước đạt 200 tấn/năm.

Lạc Sơn: Bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng

(18/07/2022)
Huyện Lạc Sơn có tổng diện tích đất tự nhiên trên 35,6 nghìn ha, đây là tiềm năng thế mạnh lớn về phát triển kinh tế lâm nghiệp. Theo điều tra, tính đến hết năm 2021, tổng diện tích đất lâm nghiệp trong quy hoạch là 35,2 nghìn ha, gồm có: đất có rừng 30,5 nghìn ha, diện tích đất trồng cây nhưng chưa thành rừng 4,6 nghìn ha, diện tích đất trống có cây gỗ tái sinh 45,3 ha. Độ che phủ rừng hiện khoảng 53%.

Tích cực triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ

(12/07/2022)
Khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng khẳng định được vai trò là công cụ then chốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, giải quyết những vấn đề thách thức của xã hội. Những năm qua tỉnh Hòa Bình đã ban hành nhiều chính sức hỗ trợ triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng kết quả KH&CN trên địa bàn, đem lại hiệu quả thiết thực.

Hiển thị 289 - 296 of 353 kết quả.