ListNewByCategory

9 tháng đầu năm 2023, tổng thu nhập từ rừng của các tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt trên 700 tỷ đồng

(14/09/2023)
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, do làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, 9 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh không có các điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng, vận chuyển lâm sản trái phép, an ninh rừng được giữ vững, độ che phủ rừng được duy trì ổn định từ 51,5 % trở lên (nay là 51,69%).

Phát triển cây có múi hiệu quả và bền vững

(12/09/2023)
Theo thống kê, diện tích cây có múi năm 2022 tỉnh Hòa Bình đạt 10.234 ha, diện tích hiện đang cho sản phẩm đạt khoảng 9.020 ha, tổng sản lượng đạt trên 192 nghìn tấn trong đó: Diện tích cam 4.112 ha, sản lượng 106 nghìn tấn; diện tích bưởi 5.366 ha, sản lượng trên 79 nghìn tấn.

Đà Bắc có trên 157 ha cây ăn quả có múi

(11/09/2023)
Theo báo cáo của UBND huyện Đà Bắc, từ năm 2021 đến nay diện tích cây ăn quả có múi cơ bản ổn định không có nhiều bến động thay đổi lớn về diện tích, phần lớn là các diện tích đã được trồng và cho thu hoạch từ 5 đến 10 năm trở lại đây. Tới nay tổng diện tích cây ăn quả có múi của toàn huyện đạt trên 157 ha.

Tỉnh Hòa Bình: Hình thành mô hình sản xuất sạch

(08/09/2023)
Thực hiện lồng ghép Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững vào các chính sách phát triển sản xuất, kinh doanh, đến nay, tỉnh Hòa Bình đã có 70% doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn.

Tập trung phòng trừ rầy cuối vụ mùa năm 2023

(08/09/2023)
Hiện nay, diện tích lúa toàn tỉnh Hòa Bình đã trỗ khoảng 60%, dự kiến từ nay đến trung tuần tháng 9 sẽ cơ bản trỗ xong toàn bộ diện tích. Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn hiện nay mật độ rầy đang phát sinh và gây hại mạnh trên toàn tỉnh, đã gây hiện tượng cháy từng chòm, từng vạt; diện tích này đang có xu hướng tăng nhanh nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

Cao Phong tập trung phát triển vùng cam bền vững

(31/08/2023)
Theo báo cáo của UBND huyện Cao Phong, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có diện tích trồng cây có múi, nhưng tập trung chủ yếu ở các xã vùng giữa của huyện như: xã Hợp Phong, Tây Phong, Bắc Phong, Thu Phong, Thị trấn Cao Phong (bao gồm cả đơn vị Công ty TNHH MTV Cao Phong Hòa Bình).

Thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản chủ lực của tỉnh Hòa Bình

(30/08/2023)
Thời gian qua, mặc dù trong bối cảnh quốc tế và khu vực phức tạp, diễn biến khó lường; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng với sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; sự nỗ lực, sát sao, quyết tâm trong chỉ đạo, hỗ trợ sản xuất từ các cơ quan chuyên môn và các địa phương; sự chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã và sự cần cù, sáng tạo của người sản xuất, nhiều sản phẩm chủ lực đã được xuất khẩu, góp phần nâng cao thương hiệu và giá trị nông sản; nâng cao kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Số doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác có sản phẩm nông, lâm sản xuất khẩu tăng nhanh, đây là tiền đề cho việc mở rộng xuất khẩu trong những năm tiếp theo. Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu nông sản đều tăng mạnh so với mục tiêu 10% đặt ra.

Hiển thị 129 - 136 of 353 kết quả.