ListNewByCategory

Chè Sông Bôi: Khẳng định về giá trị và thương hiệu khi được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao

(10/11/2023)
Từ năm 2020 đến nay, thương hiệu chè Sông Bôi, huyện Lạc Thủy đã và đang từng bước khẳng định được chỗ đứng trên thị trường, giá trị sản phẩm chè được nâng lên đáng kể. Người trồng chè ở huyện Lạc Thủy đã có thêm thu nhập ổn định từ loại cây trồng này. Hiện tại, sản phẩm chè Sông Bôi, ngày càng được khẳng định về giá trị và thương hiệu khi được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh.

Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu

(09/11/2023)
Ngày 8/11, Sở NN&PTNT ban hành công văn số 3200/SNN-QLCL gửi Ủy ban nhân dân các huyện: Cao Phong,Tân Lạc, Mai Châu, Đà Bắc; Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình; Các đơn vị thuộc Sở: Thanh tra Sở, Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Sản phẩm na trái vụ xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy: Khẳng định thương hiệu sản phẩm OCOP 3 sao

(09/11/2023)
Những năm gần đây, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hộ trồng na trên địa bàn xã Đồng Tâm (huyện Lạc Thuỷ) đã có vụ na thứ 2, hay còn gọi là na trái vụ... Diện tích trồng na trái vụ ở xã Đồng Tâm (huyện Lạc Thuỷ) trước đây chỉ thu được 1 vụ. Nhờ vậy người trồng na đã tăng thêm thu nhập, khắc phục tình trạng được mùa mất giá.

Mai Châu: Phấn đấu đến năm 2025 thực hiện dồn điền đổi thửa được 41 ha diện tích đất nông nghiệp

(07/11/2023)
Huyện Mai Châu có tổng diện tích tự nhiên là trên 56 nghìn ha. Trong đó: Đất trồng cây hằng năm trên 8,7 nghìn ha, chiếm 15,3% (đất trồng lúa là 1.552,86ha, đất trồng cây hằng năm khác là 7.164,57ha), còn lại là đất trồng cây lâu năm và đất khác. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức dồn điền, đổi thửa. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân về mục đích, tầm quan trọng của việc dồn điền, đổi thửa được nâng lên, từng bước khắc phục tình trạng manh mún, phân tán về ruộng đất, giảm chi phí sản xuất, tạo thuận lợi trong canh tác, thu hoạch, dần áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, hình thành vùng sản xuất tập trung.

Mai Châu: Tăng cường chỉ đạo đảm bảo thực hiện thắng lợi vụ sản xuất Đông Xuân 2023 - 2024

(06/11/2023)
Ngay từ đầu vụ Mùa - Hè thu, UBND huyện Mai Châu tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đôn đốc các hộ gia đình khẩn trương làm đất, chuẩn bị vật tư nông nghiệp chuẩn bị cho sản xuất lúa vụ mùa và cây trồng vụ Mùa - Hè thu năm 2023 đảm bảo đúng tiến độ sản xuất, năng suất và chất lượng.

Kim Bôi phấn đấu thực hiện dồn đổi 504 ha đất nông nghiệp trong năm 2024

(06/11/2023)
Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm huyện Kim Bôi trung bình đạt trên 16 nghìn ha được chia làm 03 vụ trong năm trong đó có 02 vụ trồng lúa với diện tích khoảng trên 5 nghìn ha/năm; trồng ngô đạt trên 3,2 nghìn ha/năm; rau các loại gần 4 nghìn ha/năm; cây mía gần 500 ha/năm;…Sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 48 nghìn tấn/năm.

Hiển thị 105 - 112 of 353 kết quả.