ListNewByCategory

6 tháng cuồi năm: Phấn đấu nuôi trồng thủy sản đạt trên 4.600 tấn

(14/06/2024)
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, hiện toàn tỉnh đang duy trì diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha). Tới nay, có tổng số 4.987 lồng nuôi cá, tăng 1,16% so với cùng kỳ 6 tháng năm 2023. Sản lượng nuôi trồng 6 tháng đầu năm ước đạt: 5.000 tấn, đạt 52,08 % kế hoạch giao và giảm 18,54% so với cùng kỳ năm trước.

Nông dân huyện Kim Bôi tích cực sản xuất vụ Hè – Thu năm 2024

(06/06/2024)
Vụ Chiêm Xuân năm 2024, huyện Kim Bôi đã gieo trồng khoảng 7.129 ha cây hàng năm, đạt 99,7% kế hoạch, bằng 99,9% cùng kỳ năm trước. Trong đó, cây lương thực có hạt: Diện tích gieo trồng 3.753,18 ha, đạt 99,4% kế hoạch. Các xã, thị trấn đã tập trung gieo cấy lúa và cây màu, tích cực chăm sóc cây trồng, các đối tượng gây hại có xảy ra nhưng do chủ động trong áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại kịp thời nên không gây ảnh hưởng lớn đến tình hình sinh trưởng, phát triển; dự kiến năng suất lúa ước đạt 58 tạ/ha; năng suất ngô ước đạt 50 - 51 tạ/ha; cây rau đậu các loại gieo trồng 1.718,18 ha, đạt 102,6% kế hoạch; cây hàng năm khác như: Cây lấy củ chất bột khoảng 575,7 ha, đạt 99,3% kế hoạch; cây mía khoảng 475 ha, đạt 95,9% kế hoạch; cây có hạt chứa dầu 193,8 ha, đạt 100,9% kế hoạch. Trong vụ Chiêm Xuân, các đối tượng sâu bệnh trên lúa và cây trồng cạn có mật độ, tỷ lệ, diện phân bố và mức độ gây hại ít hơn cùng kỳ.

Đà Bắc: Phát triển và bảo vệ rừng tạo sinh kế bền vững cho người dân

(05/06/2024)
Đà Bắc là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Hòa Bình với diện tích đất gần 78 nghìn ha, trong đó đất lâm nghiệm là 62 nghìn ha, chiếm trên 79% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn 17 xã, thị trấn. Trong đó, đất rừng đặc dụng 5.026,60 ha; đất rừng phòng hộ 28.574,22 ha; đất rừng sản xuất 28.348,6 ha; độ che phủ của rừng là 60,96 %. Năm 2023, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 15,1%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng: Công nghiệp - Xây dựng 21,8,%, Thương mại - Dịch vụ 44,0%, Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản 34,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,3 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo 25,77%.

Tình hình thực hiện trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(05/06/2024)
Trong những năm qua, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đã có sự vào cuộc quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước về trồng rừng. Ngành Nông nghiệp tích cực đôn đốc, thường xuyên kiểm tra thực hiện đúng phương án trồng rừng, các giải pháp kỹ thuật lâm sinh đảm bảo rừng phát triển tốt.

Hiển thị 13 - 16 of 353 kết quả.