ListNewByCategory

Yên Thủy: Phát triển trên 950 ha cây bưởi

(30/10/2023)
Tính đến tháng 10/2023, diện tích cây bưởi trên địa bàn huyện Yên Thủy đạt 950 ha gồm bưởi diễn, bưởi đỏ, bưởi da xanh, diện tích cho thu hoạch 750 ha, sản lượng ước đạt sản lượng đạt trên 10 nghìn tấn/ha.

Tăng cường quản lý, rà soát dự án có sử dụng diện tích đất lâm nghiệp

(26/10/2023)
Thời gian qua, để cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vào tỉnh, giai đoạn từ năm 2019 đến nay, đã có 84 dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, với tổng diện tích 1.919,87 ha, trong đó: 100,55 ha quy hoạch rừng phòng hộ; 1.169,35 ha quy hoạch rừng sản xuất; 649,97 ha đã điều chỉnh ra ngoài quy hoạch ba loại rừng.

Hiển thị 117 - 120 of 353 kết quả.