ListNewByCategory

Kim Bôi: Tập trung phát triển kinh tế rừng

(19/03/2024)
Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Trong những năm qua, vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên, công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất rừng gắn với bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng được thực hiện tốt. Diện tích rừng được bảo vệ tốt, duy trì độ che phủ rừng 50%. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường.

Chủ động phòng trừ sâu hại và chăm sóc cây trồng vụ Xuân 2024

(15/03/2024)
Trong tháng 3, điều kiện thời tiết khá thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Các địa phương đã chủ động đẩy nhanh tiến độ, tập trung gieo trồng các loại cây vụ xuân năm 2024 đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất, chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, do đó các loại cây trồng sinh trưởng phát triển khá, sâu bệnh hại ở mức độ trung bình – nhẹ.

Xây dựng quy trình sản xuất trái vụ rau hữu cơ, VietGAP cho các xã vùng cao huyện Tân Lạc

(14/03/2024)
Vừa qua, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hoà Bình xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ và rau VietGAP trái vụ (vụ Hè Thu) cho xã vùng cao huyện Tân Lạc. Mô hình triển khai trên diện tích 3.500m2 tại cánh đồng xóm Chiềng, xã Vân Sơn (huyện Tân Lạc). Trong đó có 1.000m2 rau sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, 2.500m2 tiêu chuẩn VietGAP.

Hiển thị 53 - 56 of 353 kết quả.