ListNewByCategory

Kết quả sản xuất trồng trọt và bảo vệ thực vật tháng 7 năm 2024

(16/07/2024)
Trong tháng 7, điều kiện thời tiết, khí hậu khá thuận lợi cho việc gieo trồng và chăm sóc các loại cây trồng, nền nhiệt độ trung bình từ 28-36c. Các địa phương tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi tập trung thu hoạch các loại cây trồng vụ xuân và gieo cấy vụ mùa - hè thu. Cây ăn quả có múi phát triển thân lá (vườn kiến thiết), phát triển quả (vườn kinh doanh), sâu bệnh hại ở mức độ trung bình – nhẹ.

Hiệu quả từ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh

(04/07/2024)
Thời gian qua, các vùng và khu sản xuất trồng trọt tập trung trên địa bàn tỉnh được các huyện, thành phố rà soát, điều tra, đánh giá cụ thể và có sự thống nhất về phương án tổ chức thực hiện với cơ sở. Quy mô sản xuất đều đáp ứng quy định về diện tích tối thiểu của cánh đồng lớn. Sự quan tâm, đồng thuận của các cấp chính quyền, địa phương xác định rõ lợi ích kinh tế phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đà Bắc: Phấn đấu đến năm 2030 diện tích chè toàn huyện đạt khoảng 128 ha

(04/07/2024)
Nhằm cụ thể hóa các nội dung tại Quyết định số 431/QĐ-BNN-TT ngày 26/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phát huy tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên và văn hóa bản địa; phù hợp với truyền thống sản xuất, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương để phát triển bền vững, đa giá trị cây chè trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, UBND huyện Đà Bắc đã ban hành Kế hoạch thực hiện Phát triển bền vững, đa giá trị cây chè trên địa bàn huyện Đà Bắc giai đoạn 2024 – 2030.

Hiển thị 1 - 4 of 353 kết quả.